Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
BIP informacje
Prawo Lokalne
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Architektura i budownictwo
Działalność gospodarcza
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Informacja Publiczna
Kultura Fizyczna i Sport
Kultura i Sztuka
Rejestr pojazdów, prawa jazdy, licencje na transport
Gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia
Ochrona środowiska
Podatki
Zarządzanie drogami i ruchem drogowym
Świadczenia rodzinne
Decyzje USC - urodzenia, małżeństwa, zgony
Niepełnosprawni
Ewidencja mieszkańców
Wojskowość
Dowody osobiste
Sprowadzanie zwłok z zagranicy
Zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym
MOPS
Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Edukacja
Wydział Zdrowia
Udostępnienie danych osobowych
WNIOSEK W SPRAWIE UDOSTEPNIENIA NAZWY „SOSNOWIEC” NA ZNAKU TOWAROWYM
Gospodarowanie odpadami
Turystyka
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Wybory Ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej
Inne Informacje Urzędu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Pomoc Społeczna
Raporty
Wybory
Archiwum
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 30.06.2015 WAB 05C/05 ZGŁOSZENIE budowy stacji transformatorowej, niewymagającej pozwolenia na budowę
 30.06.2015 WAB 05B/05 ZGŁOSZENIE budowy sieci, niewymagającej pozwolenia na budowę
 30.06.2015 WAB 05A/05 ZGŁOSZENIE BUDOWY/PRZEBUDOWY BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
 30.06.2015 WAB 04A/04A WNIOSEK o przeniesienie zgłoszenia
 18.11.2014 WPI 03/03 Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.
 18.11.2014 WPI 02/02 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy Sosnowiec
 08.04.2014 WGK 09/07,08,09,10 Ulgi- umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości p
 08.04.2014 WGK 08/06,07 Ulgi- umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne
 27.03.2014 WRP 01/01 WNIOSEK W SPRAWIE UDOSTEPNIENIA NAZWY „SOSNOWIEC” NA ZNAKU TOWAROWYM
 29.04.2013 WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
 29.04.2013 WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
 13.07.2005 WPO 16/00 Korekta podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
 13.07.2005 WPO 15/00 Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 13.07.2005 WPO 14/00 Korekta podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
 02.06.2005 WSO 20/00 DOWODY OSOBISTE – UTRACONE
 02.06.2005 WSO 19/00 DOWODY OSOBISTE – WYMIANA
 02.06.2005 WSO 18/00 DOWODY OSOBISTE WYDAWANE PO RAZ PIERWSZY
 02.06.2005 WSO 17/00 ZAŚWIADCZENIA Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH
 31.05.2005 WPO 21/00 Korekta podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego
 31.05.2005 WPO 20/00 Podatek od środków transportowych
 31.05.2005 WPO 19/00 Korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających ososbowości prawnej w trakcie roku podatkowego
 31.05.2005 WPO 18/00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 31.05.2005 WPO 17/00 Zmiana decyzji ostatecznej
 31.05.2005 WPO 13/00 Udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 31.05.2005 WPO 11/05 Ulgi od podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych (umorzenia, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
 31.05.2005 WPO 10/01,02,03,04 Ulgi - umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od os. prawnych, jednostek org. nieposiadających osobowości prawn
 31.05.2005 WPO 08/02,03,04 Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny i leśny
 31.05.2005 WPO 07/01 Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 190092
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia