Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
BIP informacje
Prawo Lokalne
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Architektura i budownictwo
Działalność gospodarcza
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Informacja Publiczna
Kultura Fizyczna i Sport
Kultura i Sztuka
Rejestr pojazdów, prawa jazdy, licencje na transport
Gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia
Ochrona środowiska
Podatki
Zarządzanie drogami i ruchem drogowym
Świadczenia rodzinne
Decyzje USC - urodzenia, małżeństwa, zgony
Niepełnosprawni
Ewidencja mieszkańców
Wojskowość
Dowody osobiste
Sprowadzanie zwłok z zagranicy
Zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym
MOPS
Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Edukacja
Wydział Zdrowia
Udostępnienie danych osobowych
WNIOSEK W SPRAWIE UDOSTEPNIENIA NAZWY „SOSNOWIEC” NA ZNAKU TOWAROWYM
Gospodarowanie odpadami
Turystyka
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy.
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Wybory Ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej
Inne Informacje Urzędu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Pomoc Społeczna
Raporty
Wybory
Archiwum
Zgromadzenia
Budżet Obywatelski
Petycje
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 30.06.2015 WAB 05C/05 ZGŁOSZENIE budowy stacji transformatorowej, niewymagającej pozwolenia na budowę
 30.06.2015 WAB 05B/05 ZGŁOSZENIE budowy sieci, niewymagającej pozwolenia na budowę
 30.06.2015 WAB 05A/05 ZGŁOSZENIE BUDOWY/PRZEBUDOWY BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
 30.06.2015 WAB 04A/04A WNIOSEK o przeniesienie zgłoszenia
 18.11.2014 WPI 03/03 Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.
 18.11.2014 WPI 02/02 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy Sosnowiec
 08.04.2014 WGK 09/07,08,09,10 Ulgi- umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości p
 08.04.2014 WGK 08/06,07 Ulgi- umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne
 27.03.2014 WRP 01/01 WNIOSEK W SPRAWIE UDOSTEPNIENIA NAZWY „SOSNOWIEC” NA ZNAKU TOWAROWYM
 29.04.2013 WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
 29.04.2013 WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
 13.07.2005 WPO 16/00 Korekta podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
 13.07.2005 WPO 15/00 Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 13.07.2005 WPO 14/00 Korekta podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
 02.06.2005 WSO 20/00 DOWODY OSOBISTE – UTRACONE
 02.06.2005 WSO 19/00 DOWODY OSOBISTE – WYMIANA
 02.06.2005 WSO 18/00 DOWODY OSOBISTE WYDAWANE PO RAZ PIERWSZY
 02.06.2005 WSO 17/00 ZAŚWIADCZENIA Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH
 31.05.2005 WPO 21/00 Korekta podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego
 31.05.2005 WPO 20/00 Podatek od środków transportowych
 31.05.2005 WPO 19/00 Korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających ososbowości prawnej w trakcie roku podatkowego
 31.05.2005 WPO 18/00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 31.05.2005 WPO 17/00 Zmiana decyzji ostatecznej
 31.05.2005 WPO 13/00 Udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 31.05.2005 WPO 11/05 Ulgi od podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych (umorzenia, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
 31.05.2005 WPO 10/01,02,03,04 Ulgi - umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od os. prawnych, jednostek org. nieposiadających osobowości prawn
 31.05.2005 WPO 08/02,03,04 Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny i leśny
 31.05.2005 WPO 07/01 Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 194299
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia