Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
Wybory
Uzupełniający Nabór Na Ławników
BIP informacje
Prawo Lokalne
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Organizacje Pozarządowe
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Wyszukiwarka Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - W TRAKCIE OPRACOWANIA
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Obwieszczenia
Programy PFRON
Pomoc Społeczna
Raporty
Archiwum
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 08.01.2010 Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec
 08.01.2010 Mapa - Plany Obowiązujące
 08.01.2010 Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
 12.02.2014 Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
 10.07.2013 Uchwała Nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”
 20.05.2013 uchwała Nr 631/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rej. ul. Jedności.
 04.06.2012 Uchwała nr 321/XX/2012 RM w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar "Środula-Północ".
 06.12.2011 Uchwała Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy.
 06.12.2011 Uchwała Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic(..).
 08.01.2010 Uchwała Nr 466/XXXV/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Towarowa”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 417/XXXII/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 416/XXXII/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Północ” i „Zagórze-rejon ul. Kosynierów”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 338/XXVII/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 69/VI/06 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Orląt Lwowskich, obejmującego teren projektowanej strefy...
 08.01.2010 Uchwała Nr 838/XLVIII/06 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze-Wschód”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 736/XLIV/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Środula-Park”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 711/XLIII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i połud-niowo-wschodniej części gminy Sosnowiec.
 08.01.2010 Uchwała Nr 405/XXVII/04 RM w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Klonowej, obejmującego teren projektowanej drog...
 08.01.2010 Uchwała Nr 233/XIX/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”.
 08.01.2010 Uchwała Nr 796/XLII/02 RM w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja.
 08.01.2010 Nr 723/XXXVII/01 RM w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Orląt Lwowskich z trasą DK 1
 08.01.2010 Uchwała Nr 535/XXVII/2000 RM w sprawie:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Czarnej, Struga i 1-go Maja.
 08.01.2010 Uchwała Nr 283/XIV/99 RM w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Staszica, Szewczyka, Norwida i 3 Maja.
 08.01.2010 Uchwała Nr 168/VII/99 Rady Miejskiej w sprawie:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ul. Kukułek.
 08.01.2010 Uchwała Nr 649/XLVIII/98 Rady Miejskiej w sprawie:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla 36 obszarów

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 18083
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia