Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
BIP informacje
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Uchwały
Projekty uchwał
Zarządzenia
Podatki
Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Miejskiej
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy.
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Wybory Ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej
Inne Informacje Urzędu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Pomoc Społeczna
Raporty
Wybory
Archiwum
Zgromadzenia
Budżet Obywatelski
Petycje
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 07.09.2015 Uchwała Nr 187/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 986/LVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość...
 07.09.2015 Uchwała Nr 181/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej....
 07.09.2015 Uchwała Nr 175/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VIII/
 22.07.2015 Uchwała Nr 169/XV/2015 z dn.15.07.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września
 22.07.2015 Uchwała Nr 168/XV/2015 z dn.15.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25.10.2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania.....
 22.07.2015 Uchwała Nr 165/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
 22.07.2015 Uchwała Nr 162/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą..
 22.07.2015 Uchwała Nr 161/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta
 22.07.2015 Uchwała Nr 160/XV/2015 z dnia 15.07.2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność w zakresie opieki.
 22.07.2015 Uchwała Nr 159/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 494/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej
 22.07.2015 Uchwała Nr 158/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VII
 16.07.2015 Uchwała Nr 155/XIV/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu.
 16.07.2015 Uchwała Nr 151/XIV/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania
 16.07.2015 Uchwała Nr 150/XIV/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali....
 16.07.2015 Uchwała nr 147/XIV/2015 w sprawie zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VI/
 16.07.2015 Uchwała nr 139/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 16.07.2015 Uchwała nr 138/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 915/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych...
 16.07.2015 Uchwała nr 137/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
 16.07.2015 Uchwała nr 135/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty..
 16.07.2015 Uchwała nr 132/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 16.07.2015 Uchwała nr 131/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie uchylenia uchwały nr 930/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy ...
 16.07.2015 Uchwała nr 127/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przekształcenia placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu...
 16.07.2015 Uchwała nr 126/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2015r
 16.07.2015 Uchwała nr 117/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015r. (zmiana V)
 16.07.2015 Uchwała nr 113/XI/2015 z dnia 18 maja 2015 r. zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana IV/
 16.07.2015 Uchwała nr 107/X/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu
 16.07.2015 Uchwała nr 105/X/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Sosnowiec
 16.07.2015 Uchwała nr 104/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 784/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych..

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 12646
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia