Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
Wybory
Uzupełniający Nabór Na Ławników
BIP informacje
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Uchwały
Projekty uchwał
Zarządzenia
Podatki
Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Miejskiej
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Inne Informacje Urzędu
Organizacje Pozarządowe
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Wyszukiwarka Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Programy PFRON
Pomoc Społeczna
Raporty
Archiwum
Budżet Obywatelski
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 13.06.2014 Uchwała Nr 1018/LVIII/2014 z dnia 29 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć ...
 13.06.2014 Uchwała Nr 1016/LVIII/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
 07.05.2014 Uchwała Nr 986/LVI/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...
 07.05.2014 Uchwała Nr 985/LVI/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Jana Antoniego Strzeleckiego skwerowi zlokalizowanemu między ulicą gen. Stefana Grota-Roweckiego a Placem Zillingera ...
 17.04.2014 Uchwała Nr 970/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowca dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonyc
 17.04.2014 Uchwała Nr 969/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Sosnowiec ...
 17.04.2014 Uchwała Nr 967/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014r.
 17.04.2014 Uchwała Nr 962/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
 17.04.2014 Uchwała Nr 961/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
 14.03.2014 Uchwała Nr 947/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych.
 14.03.2014 Uchwała Nr 933/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Ostrowy Górnicze.
 14.03.2014 Uchwała Nr 932/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Ostrowy Górnicze.
 14.03.2014 Uchwała Nr 931/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy.
 14.03.2014 Uchwała Nr 930/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy.
 14.03.2014 Uchwała Nr 929/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.
 14.03.2014 Uchwała Nr 928/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.
 14.03.2014 Uchwała Nr 926/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”.
 14.03.2014 Uchwała Nr 916/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności ...
 14.03.2014 Uchwała Nr 915/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których wykonano remont elewacji.
 10.02.2014 Uchwała Nr 907/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
 10.02.2014 Uchwała Nr 906/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec
 10.02.2014 Uchwała Nr 903/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury Sosnowcu, w nowym brzmieniu.
 10.02.2014 Uchwała Nr 900/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy „Kapturka” dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
 10.02.2014 Uchwała Nr 899/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012r. ...
 08.01.2014 Uchwała Nr 890/LII/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji ...
 08.01.2014 Uchwała Nr 889/LII/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie nadania przestrzeni publicznej urządzanej w rejonie ul.Kordonowej nazwy „Plac imienia św. Rafała Józefa Kalinowskiego.
 08.01.2014 Uchwała Nr 886/LII/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
 08.01.2014 Uchwała Nr 881/LII/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6829
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia