Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
BIP informacje
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Uchwały
Projekty uchwał
Zarządzenia
Podatki
Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Miejskiej
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy.
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Wybory Ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej
Inne Informacje Urzędu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Pomoc Społeczna
Raporty
Wybory
Archiwum
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 07.09.2015 Uchwała Nr 187/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 986/LVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość...
 07.09.2015 Uchwała Nr 181/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej....
 07.09.2015 Uchwała Nr 175/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VIII/
 22.07.2015 Uchwała Nr 169/XV/2015 z dn.15.07.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września
 22.07.2015 Uchwała Nr 168/XV/2015 z dn.15.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25.10.2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania.....
 22.07.2015 Uchwała Nr 165/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
 22.07.2015 Uchwała Nr 162/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą..
 22.07.2015 Uchwała Nr 161/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta
 22.07.2015 Uchwała Nr 160/XV/2015 z dnia 15.07.2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność w zakresie opieki.
 22.07.2015 Uchwała Nr 159/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 494/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej
 22.07.2015 Uchwała Nr 158/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VII
 16.07.2015 Uchwała Nr 155/XIV/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu.
 16.07.2015 Uchwała Nr 151/XIV/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania
 16.07.2015 Uchwała Nr 150/XIV/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali....
 16.07.2015 Uchwała nr 147/XIV/2015 w sprawie zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VI/
 16.07.2015 Uchwała nr 139/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 16.07.2015 Uchwała nr 138/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 915/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych...
 16.07.2015 Uchwała nr 137/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
 16.07.2015 Uchwała nr 135/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty..
 16.07.2015 Uchwała nr 132/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 16.07.2015 Uchwała nr 131/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie uchylenia uchwały nr 930/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy ...
 16.07.2015 Uchwała nr 127/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przekształcenia placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu...
 16.07.2015 Uchwała nr 126/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2015r
 16.07.2015 Uchwała nr 117/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015r. (zmiana V)
 16.07.2015 Uchwała nr 113/XI/2015 z dnia 18 maja 2015 r. zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana IV/
 16.07.2015 Uchwała nr 107/X/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu
 16.07.2015 Uchwała nr 105/X/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Sosnowiec
 16.07.2015 Uchwała nr 104/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 784/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych..

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 11969
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia