Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
BIP informacje
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Uchwały
Projekty uchwał
Zarządzenia
Podatki
Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Miejskiej
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Wnioski do pobrania
Nieruchomości
Wynajem mieszkań na rzecz Gminy
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
Wybory Ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019
Sprzedaż Środków Trwałych
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Informacje o depozytach
Ogłoszenia i obwieszczenia
Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej
Inne Informacje Urzędu
Organizacje Pozarządowe
Publicznie dostępny wykaz danych
Mały Grant
Ogłoszenia o konkursach
Konsultacje Społeczne
Praca
Kontrole
Programy i raporty
Wykaz Rejestrów Publicznych
Stawki czynszu za dzierżawione grunty Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Pomoc Społeczna
Raporty
Wybory
Archiwum
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 24.11.2014 Uchwała Nr 1139/LXV/2014 w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną...
 24.11.2014 Uchwała Nr 1138/LXV/2014 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do...
 24.11.2014 Uchwała Nr 1136/LXV/2014 w sprawie nadania nazwy "Logistyczna" dla drogi położonej w Sosnowcu.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1135/LXV/2014 w sprawie nadania nazwy "Innowacyjna" dla drogi od ulicy Inwestycyjnej do mostu na rzece Bobrek.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1122/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Lecznictwa ...
 24.11.2014 Uchwała Nr 1120/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych
 24.11.2014 Uchwała Nr 1119/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki ...
 24.11.2014 Uchwała Nr 1117/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy „Aleksego Bienia” dla nowopowstałej ulicy w rejonie ulic Kukułek i Kanarków na terenie miasta Sosnowca
 24.11.2014 Uchwała Nr 1116/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od ...
 24.11.2014 Uchwała Nr 1113/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla jednego drzewa z gat. wierzba biała (Salix alba), uznanego za pomnik przyrody uchwałą ...
 24.11.2014 Uchwała Nr 1109/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania lub ....
 24.11.2014 Uchwała Nr 1105/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
 24.11.2014 Uchwała Nr 1104/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok obowiązujących na terenie miasta Sosnowca
 24.11.2014 Uchwała Nr 1099/LXII/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka (...)
 24.11.2014 Uchwała Nr 1096/LXII/2014 z dnia 25 września 2014 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików (...)
 24.11.2014 Uchwała Nr 1082/LXI/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (...)
 24.11.2014 Uchwała Nr 1076/LXI/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia..
 24.11.2014 Uchwała Nr 1075/LXI/2014 w sprawie nadania nazwy „Rondo płk. Teodora Cieszkowskiego” u zbiegu ulic: Klimontowskiej i Kombajnistów w granicach Miasta Sosnowca.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1074/LXI/2014 w sprawie nadania nazwy „Rondo płk. Stanisława Kalabińskiego” dla ronda u zbiegu ulic: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta i Ludmiła w granicach Miasta Sosnowca.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1073/LXI/2014 w sprawie nadania nazwy „Rondo Modrzejowskie” dla ronda u zbiegu ulic: Orląt Lwowskich i Powstańców w granicach Miasta Sosnowca.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1056/LIX/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
 24.11.2014 Uchwała Nr 1053/LIX/2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1051/LIX/2014 w sprawie przekształcenia placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowc
 24.11.2014 Uchwała Nr 1050/LIX/2014 w sprawie likwidacji XII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1047/LIX/2014 w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1045/LIX/2014 w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.
 24.11.2014 Uchwała Nr 1044/LIX/2014 w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 10133
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia