Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.12.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Kontrole w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Rok 2014 z katalogu Kontrole zewnętrzne w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Kontrole zewnętrzne w menu przedmiotowym
16.12.2014
Usunięcie podkatalogu Bańbuła Tomasz z katalogu Radni kadencji 2014 – 2018 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Bańbuła Tomasz do katalogu Radni kadencji 2014 – 2018 w menu podmiotowym
Ukrycie katalogu Uzupełniający Nabór Na Ławników w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Ukrycie katalogu Budżet Obywatelski w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Informacje o depozytach w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 04.11.2013 do 10.11.2013
 
09.11.2013
Dotyczy dokumentu: Zmiany ilości odprowadzanych do Potoku Dańdówka oczyszczonych ścieków przemysłowych, będących mieszaniną ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych - Nitrex Metal przy ul. Jedności 48.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
08.11.2013
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kontrola projektu “Gospodarcza Brama Śląska – etap I, zadanie 3 – etap I”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kontrola projektu “Gospodarcza Brama Śląska etap I, zadanie 2 – etap I”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola projektu “Gospodarcza Brama Śląska – etap I, zadanie 3 – etap I”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Kontrola problemowa zagadnień geodezyjnych i kartograficznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego rok produkcji 2013, do przewozu 18 uczniów w tym: 2 uczniów na wózkach inwalidzkich (po złożeniu ostatniego rzędu siedzeń z tyłu autobusu) + 1 kierowcy.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego rok produkcji 2013, do przewozu 18 uczniów w tym: 2 uczniów na wózkach inwalidzkich (po złożeniu ostatniego rzędu siedzeń z tyłu autobusu) + 1 kierowcy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjasnienia do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2013 - IN VITRO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Komunikacji (WKM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 3
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 3
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 3
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu i wyposażanie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 1.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu i wyposażanie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY - ul. Staszica
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY - Braci Mieroszwskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY - ul. Hubala-Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY - ul. Piłsudskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zarzadzenie o przeprowadzeniu konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "statut"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ankieta"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Ostrowy Górnicze”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "statut"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ankieta"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Kazimierz Górniczy”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt statutu"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ankieta"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społecznych dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz” oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Juliusz”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Królewska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Baczyńskiego. /dwa ogłoszenia/
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Barbary.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej, Wygody, Jana Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej, Wygody, Jana Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
07.11.2013
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 842/XLIX/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 839/XLIX/2013 z dnia 24 października 2013 r. ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienie od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 845/XLIX/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie skarg Pana Henryka Kołodzieja z dnia 6 września 2013 roku i 7 września 2013 roku na Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 849/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 845/XLIX/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 października 2013 roku ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 848/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 848/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X)."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 848/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 848/L/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 5 listopada 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 848/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 848/L/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 5 listopada 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 848/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A PBW - czesc budowlana"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik A Projekt Budowlano - wykonawczy czesc budowlana
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Modernizację placu zabaw oraz utworzenie zielonych labiryntów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodu polisensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 – etap I”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modernizację placu zabaw oraz utworzenie zielonych labiryntów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodu polisensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 – etap I”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1131 z 9.10.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1131 z 9.10.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1131zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1132 10.10.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1131 z 9.10.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1130 z 9.10.13 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1130 z 9.10.13 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1130zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogloszenie o zamowieniu"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "C Przedmiar robot"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B STWiORB Zasilanie i oswietlenie boisk"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B STWiORB odwodnienie boisk"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B STWiORB Budowlane"
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A PBW - zasilanie i oswietlenie boisk"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1130 z 9.10.13 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A PBW - odwodnienie boisk"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.8.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.7.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.6.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1128 z 10.10.13 w/s powołania zespołu do oceny wniosków na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1127zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1127 z 10.10.13 w/s konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1126 z 9.10.13 w/s konkursu ofert na wydzierżawienie terenu przy ul.Ostrogórskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1123zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1123zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1125 z 7.10.13 w/s rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1124 z 7.10.13 w/s zmiany organizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1123zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1123zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1123zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1123 z 7.10.13 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1122 z 7.10.13 w/s wykupu nieruchomości przy ul.11 Listopada
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 847/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026 (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 847/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026 (zmiana X)."
Dotyczy dokumentu: Zarz.1121 z 7.10.13 w/s ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1120 z 7.10.13 w/s służebności gruntowej przy ul.Głównej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1119 z 7.10.13 w/s oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul.Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 847/L/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026 (zmiana X).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1118 z 4.10.13 w/s zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych Nr 13/2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1115 z 3.10.13 w/s przeprowadzenia szkolenia powszechnej samoobrony pracowników UM
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1115 z 3.10.13 w/s przeprowadzenia szkolenia powszechnej samoobrony pracowników UM
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1115zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1115 z 3.10.13 w/s przeprowadzenia szkolenia powszechnej samoobrony pracowników UM
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1115zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1117 z 3.10.13 w/s zmiany zarz.936/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1116 z 3.10.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1115 z 3.10.13 w/s przeprowadzenia szkolenia powszechnej samoobrony pracowników UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1114 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Nowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1113 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Braci Mieroszewskich/Dworskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1112 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Andersa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu - etap I
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1111 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1110 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Andersa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1109 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.11 Listopada
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1108 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Andersa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1107 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.11 Listopada
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1106 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1105 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1104 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1103 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starzyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1102 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1101 z 3.10.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starzyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1099 z 2.10.13 w/s przeprowadzenia w UM inwentaryzacji ciąłej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1099 z 2.10.13 w/s przeprowadzenia w UM inwentaryzacji ciąłej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1099zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1099 z 2.10.13 w/s przeprowadzenia w UM inwentaryzacji ciąłej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1099zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1099 z 2.10.13 w/s przeprowadzenia w UM inwentaryzacji ciąłej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1099zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1100 z 1.10.13 w/s konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1099 z 2.10.13 w/s przeprowadzenia w UM inwentaryzacji ciąłej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1099zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Sosnowca na lata 2013 - 2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1099 z 2.10.13 w/s przeprowadzenia w UM inwentaryzacji ciąłej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1098 z 27.09.13 w/s przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1097 z 27.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Sosnowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1095 z 27.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Feloks
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 1096 z 27.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Łąkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1095 z 27.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Feloks
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1094 z 27.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1093 z 27.09.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1091 z 26.09.13 w/s zmiany zarz.934/13
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1091 z 26.09.13 w/s zmiany zarz.934/13
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1091zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1092 z 27.09.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1091 z 26.09.13 w/s zmiany zarz.934/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1090 z 27.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.11 Listopada/Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1089 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1089 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1089zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1089 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1088zał.3.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1088zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1088zał.1.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 27.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1087 z 25.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1087 z 25.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1087zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1086 z 25.09.13 w/s zmian w budżecie na 2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1086 z 25.09.13 w/s zmian w budżecie na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1086zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1087 z 25.09.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1086 z 25.09.13 w/s zmian w budżecie na 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1085 z 26.09.13 w/s regulaminu konkursu Zbieramy zużyte baterie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1084 z 26.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Orlej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1083 z 26.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.1 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1082 z 26.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1081 z 26.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 842/XLIX/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 842/XLIX/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1080 z 26.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1079 z 26.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1077 z 24.09.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1077 z 24.09.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1077zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1078 z 26.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1077 z 24.09.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1076 z 23.09.13 w/s unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie ekologii...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 476/XXX/2012 z dnia 25 października 2012 roku ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1075 z 23.09.13 w/s użyczenia części nieruchomości w rejonie ul.Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 839/XLIX/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1074 z 23.09.13 w/s powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1073 z 17.09.13 w/s ustalenia składu Rady Sportu na lata 2013-2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1072 z 17.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Lenartowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1071 z 13.09.13 w/s przejęcia na majątek Gminy kanalizacji deszczowej slokalizowanej od ul.Żeromskiego w kierunku rz.Przemszy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1070 z 13.09.13 w/s zmiany zarz.194/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1069 z 13.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Braterstwa Broni
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1068 z 13.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dworskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1067 z 13.09.13 w/s rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Waltera Janke
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1066 z 13.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kilińskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1065 z 13.09.13 w/s zmiany zarz.1088/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1064 z 13.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Popiełuszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1063 z 13.09.13 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Klonowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1062 z 13.09.13 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Wieczorka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1061 z 13.09.13 w/s przekazania w wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Kombajnistów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1060 z 13.09.13 w/s zmiany organizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1059 z 13.09.13 w/s powołania komisji ds.ustalenia wartości rynkowej składników majątkowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1058 z 11.09.13 w/s rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 1057 z11.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1056 z11.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Minerów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1055 z 11.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1054 z 11.09.13 w/s powołania zespołu ds. opracowania koncepcji zorganizowania i finansowania podmiotu do prowadzenia drużyny hokejowej seniorów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1053 z 9.09.13 w/s powierzenia stanowiska dyr. CKZiU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1052 z 9.09.13 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Wasilewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1051 z 9.09.13 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Projektowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1050 z 9.09.13 w/s powołania zespołu do oceny wniosków na realizację zadań w dzedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1049 z 9.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kruczkowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1048 z 9.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1047 z 9.09.13 w/s zmiany zarz.1050/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1046 z 9.09.13 w/s zmiany organizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1045 z 9.09.13 w/s zmiany zarz.350/09
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1044 z 5.09.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1043 z 4.09.13 w/s zmiany procedury nr 4/2001-PA
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1042 z 4.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zaruskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1041 z 4.09.13 w/s odmowy odpłatnego przeniesienia prawa własności gruntu przy ul.Spokojnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1040 z 4.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Piłsudskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1039 z 4.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Narutowicza/Kombajnistów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1038 z 4.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Narutowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1037 z 4.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Braci Mieroszewskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1036 z 4.09.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Upadowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1034zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1034zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1034zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1034zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1034zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1035 z 2.09.13 w/s zmiany zarz.933/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1034 z 2.09.13 w/s konkursu ofert na realizacje programu profilaktycznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1033 z 2.09.13 w/s wyznaczenia przedstawicieli do komisji inwentaryzacyjnej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1032 z 2.09.13 w/s zmiany zarz.961/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1031 z 2.09.13 w/s powołania zespołu do oceny wniosków konkursowych w dz. ekologii
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie montażu domofonu lub wideodomofonu z otwieraniem kodowym oraz monitoringu w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Szczecińskiej 11 COWPDiR w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
06.11.2013
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY - ul. Nowa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY - ul. Nowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Witkowski Zygmunt
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Niedziela Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Niedziela Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w latach 2014 – 2015 projektu systemowego pt. „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsulatcje społeczne dot. Gminnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoamnii na rok 2014.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Koncert Sergeja Krylova w ramach Festiwalu Ars Cameralis.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
05.11.2013
Dotyczy dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Baczyńskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przeznaczenia do zbycia (...) przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Koncert Sergeja Krylova w ramach Festiwalu Ars Cameralis
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego rok produkcji 2013, do przewozu 18 uczniów w tym: 2 uczniów na wózkach inwalidzkich (po złożeniu ostatniego rzędu siedzeń z tyłu autobusu) + 1 kierowcy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego rok produkcji 2013, do przewozu 18 uczniów w tym: 2 uczniów na wózkach inwalidzkich (po złożeniu ostatniego rzędu siedzeń z tyłu autobusu) + 1 kierowcy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego rok produkcji 2013, do przewozu 18 uczniów w tym: 2 uczniów na wózkach inwalidzkich (po złożeniu ostatniego rzędu siedzeń z tyłu autobusu) + 1 kierowcy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strony"
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego rok produkcji 2013, do przewozu 18 uczniów w tym: 2 uczniów na wózkach inwalidzkich (po złożeniu ostatniego rzędu siedzeń z tyłu autobusu) + 1 kierowcy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodziezy szkolnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny: Komnata Świetlików"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny: Komnata Świetlików"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny: Komnata Świetlików"
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik ogloszenie
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny: Komnata Świetlików"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Montaż zaworów przygrzejnikowych dla Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 4.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Montaż zaworów przygrzejnikowych dla Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wyniki głosowań.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie instalacji alarmowej antywłamaniowej w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 18 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wyniki głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 18 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Towarowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. J.I. Kraszewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych (WOP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą (SRW).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
04.11.2013
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR SZKOŁY ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. gospodarczych i ekonomicznych w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026 (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026 (zmiana X)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026 (zmiana X).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok (zmiana X).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa autobusu do przewozu 18 uczniów w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich + 1 kierowca. - Unieważnienie
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wileńskiej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci oświetleniowej – oświetlenie ogrodu jordanowskiego na terenie Parku Sieleckiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowy i rozbudowy linii elektroenergetycznej, napowietrznej - niskiego napięcia, wymiany przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Limbowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa parkingu na 45 miejsc postojowych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej dla potrzeb przebudowywanego budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 maja 22.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki przetargu, ul. Szafera.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia