Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
13.04.2015
Ukrycie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Programy PFRON w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Wyszukiwarka Spraw w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu WŚR w menu przedmiotowym
02.04.2015
Usunięcie podkatalogu Samodzielne stanowisko ds. BHP z katalogu Budynek -3 Maja 33 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Samodzielne stanowisko ds. BHP do katalogu Budynek -3 Maja 33 w menu podmiotowym
20.03.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Wybory Prezydenta RP w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory Prezydenta RP 2015)
Dodanie podkatalogu Wybory Prezydenta RP do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
12.03.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 02.03.2014 do 08.03.2014
 
08.03.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zad.1-Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pt. Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II (...) i zad.2-Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych(...)
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Zapolskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
07.03.2014
Dotyczy dokumentu: Zarz.135 z 19.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Towarowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.134 z 19.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dworskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.133 z 19.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Fredry
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.132 z 19.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Mickiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.131 z 19.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zamkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.130 z 19.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiązowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.129 z 19.02.14 w/s zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a SRK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.128 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Armii Krajowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.127 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Jastrzębiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.126 z 14.02.14 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Kraszewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.125 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zagłębiowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.124 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starzyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.123 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Grota Roweckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.122 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Niecałej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.121 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.120 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Jedności
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.119 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Mikołajczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.118 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Niweckiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.117 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Daniłowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.116 z 14.02.14 w/s sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.Czerwonego Krzyża
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.115 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wysokiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.114 z 14.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wysokiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.113 z 14.02.14 w/s zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.112 z 10.02.14 w/s powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.111 z 10.02.14 w/s rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Ostrogórskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.110 z 10.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Ostrogórskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.109 z 10.02.14 w/s zamiany nieruchomości przy ul.Braci Mieroszewskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.108 z 10.02.14 w/s sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul.Niweckiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.107 z 10.02.14 w/s powołania zespołu do oceny ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.106 z 10.02.14 w/s zmiany zarz.722/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.105 z 11.02.14 w/s podwyższenia kapitału zakładowego SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.104 z 10.02.14 w/s zmiany zarz.1088/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.103 z 10.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kościelnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.101 z 10.02 14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.99 z 7.02.14 w/s zmiany zarz.947/12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.99 z 7.02.14 w/s zmiany zarz.947/12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.99zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.99 z 7.02.14 w/s zmiany zarz.947/12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.99zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.100 z 7.02.14 w/s wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.8.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.7.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.99 z 7.02.14 w/s zmiany zarz.947/12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (..) byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji na części działki przy ul. Jana Gacka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.6.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.98zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.98 z 7.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.97 z 7.02.14 w/s dzierżawy gruntu przy ul.Jesiennej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.95 z 6.02.14 w/s konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.95 z 6.02.14 w/s konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.95zał.3.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.96 z 6.02.14 w/s zmian zarz.102/02
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.95 z 6.02.14 w/s konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.95zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.95 z 6.02.14 w/s konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.95zał.1.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.95 z 6.02.14 w/s konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.94 z 5.02.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.93 z 5.02.14 w/s regulaminu Centrum Aktywności Społecznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.91 z 5.02.14 w/s sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy S-c
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.91 z 5.02.14 w/s sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy S-c
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.91zał.2.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.91 z 5.02.14 w/s sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy S-c
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.91zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.92 z 5.02.14 w/s powołania komisji konkursowej do oceny wniosków na zadania w dziedzinie kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.91 z 5.02.14 w/s sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy S-c
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.90 z 4.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Sosnowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.89 z 4.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Potasińskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.88 z 4.02.14 w/s upoważnienia pracowników WGK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.86zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.87 z 4.02.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.86zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.86zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.86zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.86zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.86 z 4.02.14 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.85 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.84 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zapały
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.83 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.82 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Rybnej/Będzińskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.81 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wspólnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.80 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dybowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.79 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiosennej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.78 z 3.02.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.77 z 3.02.14 w/s oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul.Partyzantów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.76 z 3.02.14 w/s przekazania w dziesięcioletnią dzierżawę gruntu przy ul.Narutowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.75 z 3.02.14 w/s wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Watta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.74 z 3.02.14 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Grenadierów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.72 z 31.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.73 z 31.01.14 w/s powołania komisji d/s przyznania dotacji na remont zabytków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.72 z 31.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.72zał.3.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.72 z 31.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.72zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.72 z 31.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.72zał.1.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.72 z 31.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.71 z 3.02.14 w/s przyznania dotacji na realizację programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.70 z 31.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Szczecińskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.69 z 31.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Warneńczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.68 z 31.01.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Zawodzie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.67 z 31.01.14 w/s oddania w wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Frankiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.66 z 31.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Popiełuszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.65 z 31.01.14 w/s użyczenia nieruchomości przy ul.Głównej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.64 z 31.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Bora Komorowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.63 z 31.01.14 w/s konsultacji społecznych w/s zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 43
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.8.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.7.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.62 z 30.01.14 w/s przydzielenia Miejskich Stypendiów Sportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.6.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.5.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.4.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.2.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.61zał.1.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.60 z 29.01.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.61 z 30.01.14 w/s konkursu ofert na realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.60 z 29.01.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.60zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.59 z 29.01.14 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.60 z 29.01.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.59 z 29.01.14 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.59zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.59 z 29.01.14 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.58 z 29.01.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.57 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Struga
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.56 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starościńskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.55 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starościńskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.54 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kresowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.53 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Regulacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.52 z 28.01.14 w/s użyczenia nieruchomośći przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.51 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.50 z 31.01.14 w/s przyznania dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.49 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.48 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Mikołajczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.47 z 28.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.46 z 28.01.14 w/s gospodarowania materiałami służącymi do promowania projektów z zakresu współpracy międzynarodowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.45 z 28.01.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.44 z 28.01.14 w/s zasad przyznawania i rozlicznia dotacji dla samorządowych instytucji kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.43 z 28.01.14 w/s regulaminu korzystania z zasobów SCOP
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.42 z 27.01.14 w/s użyczenia nieruchomości na rzecz Woj.Szpitala Specjalistycznego nr 5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.41 z 27.01.14 w/s powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.39 z 22.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.40 z 22.01.14 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Ciepłej 7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.39 z 22.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.39zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.39 z 22.01.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.38 z 22.01.14 w/s zmian w budżecie na 2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.38 z 22.01.14 w/s zmian w budżecie na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.38zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.38 z 22.01.14 w/s zmian w budżecie na 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.37 z 22.01.14 w/s nieodpłatnego przejęcia od PKP SA prawa własności lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.36 z 22.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.35 z 22.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starościńskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.34 z 22.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Mościckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.33 z 22.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starowiejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.32 z 22.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu za 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - prezentacja sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Prezentacja KMP za 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej podczas Gali wręczenia Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury i sportu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja Biura i realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.31 z 22.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Czerwonego Krzyża
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2013 Z DN. 28.05.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 66/2013 Z DN. 16.12.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 65/2013 Z DN. 10.12.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 64/2013 Z DN. 26.11.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 63/2013 Z DN. 29.10.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/2013 Z DN. 22.10.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 61/2013 Z DN. 24.09.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 60/2013 Z DN. 10.09.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/2013 Z DN. 29.08.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 58/2013 Z DN. 27.08.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/2013 Z DN. 10.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/2013 Z DN. 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 54/2013 Z DN. 21.05.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 53/2013 Z DN. 23.04.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr 53/2014 z sesji w dniu 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 42/2013 Z DN. 12.12.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 41/2013 Z DN. 21.11.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 40/2013 Z DN. 21.11.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 39/2013 Z DN. 17.10.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 38/2013 Z DN. 19.09.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 37/2013 Z DN. 22.08.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 36/2013 Z DN. 11.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 35/2013 Z DN. 14.06.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 34/2013 Z DN. 07.06.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 33/2013 Z DN. 16.05.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 32/2013 Z DN. 18.04.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/2014 Z DN. 28.01.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2014 Z DN. 20.02.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 43/2014 Z DN. 23.01.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa ulicy Krętej na działkach, położonych w Sosnowcu przy ul. Krętej/Wawel.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
06.03.2014
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Lokalizacji Inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego WOP.271.01.17.2014 - Zakup rocznych licencji VULCAN.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 198/2014 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 04 marca 2014 r.w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację programów w 2014 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. Lenartowicza,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej , poł. przy ul. Łukasińskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza, że termin składania wniosków o ujawnienie swoich uprawnień we Wspólnocie Gruntowej Sosnowiec-Porąbka został przedłużony do 31.03.2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca wydał Decyzję Nr 10/14/w-cp z dnia 27.02.2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 11go Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 2517 obręb Porąbka przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.30 z 21.01.14 w/s zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MOPS
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.30 z 21.01.14 w/s zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MOPS
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.30zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.30 z 21.01.14 w/s zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MOPS
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.30zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.30 z 21.01.14 w/s zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MOPS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.29 z 20.01.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.28 z 20.01.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.27 z 20.01.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.26 z 16.01.14 w/s przyznania środków na realizację programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: arz.25 z 15.01.14 w/s przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul.Kieleckiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.24 z 15.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy al.Mireckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.23 z 15.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiązowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.22 z 15.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiązowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.21 z 15.01.14 w/s użyczenia części nieruchomości przy ul.3 Maja 33
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.20 z 15.01.14 w/s rozłożenia na raty należności z tyt. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul.Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.19 z 15.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kisielewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.18 z 18.01.14 w/s powołania komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.17zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.17zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.17zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.17zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.17zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.17 z 14.01.14 w/s konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.16 z 14.01.14 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Kaczeńców/Sokolskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.15 z 8.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Szpitalnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.14 z 14.01.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.13 z 10.01.14 w/s przyznania środków na program propagowania trzeźwości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.12 z 13.01.14 w/s powołania zespołu do oceny wniosków na realizację zadań w dziedzinie kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.11zał.5.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.11zał.4.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.11zał.3.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.11zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.11zał.1.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.11 z 8.01.14 w/s planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.10 z 10.01.14 w/s powołania komisji do zaopiniowania kandydatów do Nagród Miasta S-ca w dziedzinie kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.9 z 10.01.14 w/s użyczenia części nieruchomości przy ul.3 Maja 33
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.8 z 10.01.14 w/s powołania zespołu do oceny wniosków w konkursie na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.7 z 10.01.14 w/s powołania zespołu d/s zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia sportowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.6 z 8.01.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Czeladzkiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.5 z 8.01.14 w/s konkursu ofert na programy profilaktyczne
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.4 z 7.01.14 w/s gminnej ewidencji zabytków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.3 z 7.01.14 w/s rejestru instytucji kultury m.S-ca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.2 z 7.01.14 w/s konkursu ofert na zadania w dziedzinie kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1 z 7.01.14 w/s zatwierdzenia regulaminu funduszu świadczeń socjalnych UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1460 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Długosza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1459 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starościńskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1458 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starościńskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1457 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1456 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Niepodległości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1455 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Starościńskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1454 z 30.12.13 w/s umorzenia zaległości z tyt. dzierżawy gruntu przy ul.Północnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1453 z 30.12.13 w/s umorzenia zaległości z tyt. dzierżawy gruntu przy ul.1 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał.7.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał.6.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1452zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1452 z 23.12.13 w/s organizowania prac społecznie użytecznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1451 z 31.12.13 w/s zmiany zarz.879/12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1450 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Gwiezdnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1449 z 30.12.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dzikiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1448 z 20.12.13 w/s przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul.Kościelnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/14 Z DNIA 21.01.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 21.01.2014r."
Dotyczy dokumentu: Kontrole 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kontrole WKA"
Dotyczy dokumentu: Kontrole 2013
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Kontrole ZAK
Dotyczy dokumentu: Kontrole 2013
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko: referent od dnia 01.04.2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko: referent od dnia 01.04.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko: referent od dnia 01.04.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko: referent od dnia 01.04.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko: referent od dnia 01.04.2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
05.03.2014
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana nr 6"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 9, zmiana nr 7"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wersja ujednolicowa"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wersja ujednolicowa - wesja edytowalna"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 50/2013 Z DNIA 29.10.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 50/2013 Z DNIA 29.10.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Nr 50.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 52/2013 Z DNIA 28.11.2013r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 52/2013 Z DNIA 28.11.2013r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 52 28.11.13.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2013 Z DNIA 03.10.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2013 Z DNIA 03.10.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 49.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 15.01.2014r
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 15.01.2014r
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 55 15.01. 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2014 Z DN. 20.02.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 44/2014 w dn. 20.02.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 68/2014 w dn. 25.02.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 68/2014 w dn. 25.02.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 68/2014 w dn. 25.02.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 68/2014 w dn. 25.02.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 68/2014 w dn. 25.02.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/2014 Z DN. 25.02.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla: Druk materiałów promocyjnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki konkursu na realizację w 2014 roku programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa nowego 14– osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przy ulicy Józefowskiej 40 odbędzie się rozprawa dotycząca ustalenia granic nieruchomości składającej się z działki nr 744 ujawnionej w księdze wieczystej KW 24756 graniczącą z działką nr 746.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
04.03.2014
Dotyczy dokumentu: Druk Sosnowieckiego Magazynu Kulturalnego „SOSNart”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Druk Sosnowieckiego Magazynu Kulturalnego „SOSNart”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pozostałe Jednostki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: COW-ZAF 27.PŻ.4.2014 - dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wynik - załącznik"
Dotyczy dokumentu: COW-ZAF 27.PŻ.4.2014 - dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja Biura i realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 8"
 
03.03.2014
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Wyjaśnienia nr 6, zmiana nr 5" na "Wyjaśnienia nr 7, zmiana nr 5"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 6, zmiana nr 5"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 6, zmiana nr 4"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Wydarzenia miedzysesyjne - WKF.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - wydarzenia miedzysesyjne - WKS.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - prezentacja RPO.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - sprawozdanie KOmisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik analiza ppoz za 2013r.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - sprawozdanie z zabezpieczenia przeciwpowodziowego.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Prezentacja - założenia 2014 - Moda na sukces.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - sprawozdanie z projektu Moda na sukces.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: 1) „Przebudowa ul. Dworskiej w Sosnowcu – włączenie do ul. Braci Mieroszewskich”; 2) „Rozbudowa ul. Adama Śliwki w Sosnowcu” - CZĘŚĆ I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: 1) „Przebudowa ul. Dworskiej w Sosnowcu – włączenie do ul. Braci Mieroszewskich”; 2) „Rozbudowa ul. Adama Śliwki w Sosnowcu” - CZĘŚĆ I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapy ul Dworska uzgodnienia branzowe 03032014.doc"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: 1) „Przebudowa ul. Dworskiej w Sosnowcu – włączenie do ul. Braci Mieroszewskich”; 2) „Rozbudowa ul. Adama Śliwki w Sosnowcu” - CZĘŚĆ I
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapy ul A Sliwki 03032014.doc"
Dotyczy dokumentu: 2014 rok
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 172 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 5"
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (WKF)
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (WPI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Lokalizacji Inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Pracownia Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Pracownia Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażania i materiałów do pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 6.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki konkursu na program profilaktyczny w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. - stalowa wieża kratowa, instalacja systemu 6 anten rozsiewczych i radiolinii (...) przy ul. Naftowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przy ulicy Andrzeja Struga 15A.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
02.03.2014
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta d/s. gospodarczych i ekonomicznych w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 22.11.2013 r. dotyczącego ujawnienia osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Sosnowiec - Porąbka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia