Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
20.03.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Wybory Prezydenta RP w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory Prezydenta RP 2015)
Dodanie podkatalogu Wybory Prezydenta RP do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
12.03.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory Ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019)
Zmiana nazwy katalogu Uzupełniający Nabór Na Ławników w menu przedmiotowym (nowa nazwa WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019)
Przywrócenie katalogu Uzupełniający Nabór Na Ławników w menu przedmiotowym
06.03.2015
Dodanie podkatalogu test do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
10.02.2015
Zmiana nazwy katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rok 2015)
Zmiana nazwy katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rok 2015)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 12.02.2014 do 18.02.2014
 
18.02.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie "małego grantu" przez KA "Przebudzenie".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Ostrogórska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzłą Kolejowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa ulicy Krętej na działkach, położonych w Sosnowcu przy ul. Krętej/Wawel.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach przy ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonej w Sosnowcu w pobliżu ul. Niweckiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. W.Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Regulacyjna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Kresowa .
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Kresowa .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Kościelna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Kościelna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 30.01.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 30.01.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 30.01.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 16.01.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia w dniu 16.01.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 15.01.2014r
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie z posiedzenia komisji "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 15.01.2014r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik 1 do Zarządzenia" na "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
17.02.2014
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Orczykowski Dariusz - Prezes Zagłębia Sosnowiec S.A. - Zakończenie"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 54228 - 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 54228 - 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zadanie 1"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 54228 - 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki konkursu na program profilaktyczny w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja Biura i realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Organizacja Biura i realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Organizacja Biura i realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalaczniki_wer_edyt.doc"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/2014 Z DN. 28.01.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 67/2014 w dn. 28.01.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/2014 Z DN. 28.01.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 67/2014 w dn. 28.01.2014r."
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "IDW"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki edytowalne do IDW"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Umowa"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PFU.pdf"
Dotyczy dokumentu: Kontrakt 1.1 - Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 14 lutego 2014 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 14 lutego 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 14 lutego 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zdjęcia"
 
15.02.2014
Dotyczy dokumentu: Urząd Miejski w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowie hali magazynowej przy ul. Kosynierów
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Dąbrowy Górniczej przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. Projektowane centrum usług komercyjnych ul. Kukułek/11 Listopada
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
14.02.2014
Dotyczy dokumentu: Przy ulicy Józefowskiej 40 odbędzie się rozprawa dotycząca ustalenia granic nieruchomości składającej się z działki nr 744 ujawnionej w księdze wieczystej KW 24756 graniczącą z działką nr 746.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. - stalowa wieża kratowa, instalacja systemu 6 anten rozsiewczych i radiolinii (...) przy ul. Naftowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja umowy"
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Umowa"
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Nowy załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Wniosek wydania decyzji o zerwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:„Rozbudowa ulicy Krętej” w Sosnowcu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek wydania decyzji o zerwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:„Rozbudowa ulicy Krętej” w Sosnowcu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyrobów medycznych do realizacji "Programu rozwoju współczesnych technik małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu (...)".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 30.01.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 16.01.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 56/14 z posiedzenia w dniu 16.01.2014"
 
13.02.2014
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu ubojni drobiu w Dąbrowie Górniczej na zakład przetwórstwa mięsnego”, realizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Głównej 91.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie przetargu nieograniczonego na usługę - Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Ostrowy Górnicze.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Ostrowy Górnicze.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 11. Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyrok WSA Dz. Urz. Woj Śląskiego nr 224 z dnia 15 grudnia 2009 r."
Dotyczy dokumentu: 11. Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wyrok WSA Dz. Urz. Woj Śląskiego nr 224 z dnia 15 grudnia 2009 r. str 2
Dotyczy dokumentu: 11. Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wyrok WSA Dz. Urz. Woj Śląskiego nr 224 z dnia 15 grudnia 2009 r. str 1
Dotyczy dokumentu: 22. Uchwała Nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII 4131.16.2013 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r., poz 4629"
Dotyczy dokumentu: 20. Uchwała nr 321/XX/2012 RM w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar "Środula-Północ".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII 4131.23.2012 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r., poz 1608"
Dotyczy dokumentu: 11. Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyrok WSA Dz. Urz. Woj Śląskiego nr 224 z dnia 15 grudnia 2009 r. str 1"
Dotyczy dokumentu: 11. Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyrok WSA Dz. Urz. Woj Śląskiego nr 224 z dnia 15 grudnia 2009 r. str 2"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za całokształt twórczości.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa Plany Obowiązujące - Nr uchwały"
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Mapa Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Dotyczy dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Mapa - Plany Obowiązujące
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Mapa Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Dotyczy dokumentu: Zagospodarowanie Przestrzenne, Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Obowiązujący.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przystapienia do sporzadzenia planu - Wykaz uchwał
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przystapienia do sporzadzenia planu - Wykaz uchwał"
Dotyczy dokumentu: Przystapienia do sporzadzenia planu - Wykaz uchwał
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Przystapienia do sporzadzenia planu - Wykaz uchwał
Dotyczy dokumentu: Plany Sporządzane - MAPA
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plany Sporządzane - MAPA"
Dotyczy dokumentu: Plany Sporządzane - MAPA
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Plany Sporządzane - MAPA
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 511/XXXII/04 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego miasta Sosnowca dla obszaru „Niwka – Południe”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 534/XXXII/2012 RM w S-cu z 19.12.2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 511/XXXII/04 RM w S-cu z 25.11.2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla Niwka Południe.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zagospodarowanie Przestrzenne, Plan Zagospodarowania Przestrzennego - W Trakcie Opracowania.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 512/XXXII/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Niwka – Modrzejów”
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 513/XXXII/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Modrzejów”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 514/XXXII/04 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec dla obszaru „Ludmiła-Staszic".
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 553/XXXV/05 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 594/XXXVII/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Stary Sosnowiec-Północ”
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 597/XXXVII/05 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 598/XXXVII/05 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Stary Sosnowiec – Południe”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 600/XXXVII/05 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Kresowa”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/L/06 RM w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ludmiła – Staszic”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 543/XLI/09 RM w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ” ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 752/LVI/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr 514/XXXII/04 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ludmiła – Staszic”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 173/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Mostowej (...).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 232/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp. przestrzennego m. Sosnowca w rejonie ul. Jedności.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 2517 obręb Porąbka przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa linii kablowej SN o długości około 100 m w celu powiązania z projektowaną siecią energetyczną przy ul. Dąbrowskiej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana linii kablowej SN 20kV relacji st. Sielec 25 – st. Kaliska ze zmianą trasy na działkach nr 5129/3, 1993, 2061, 2040, 2034, 2660, 2028, 2029 obręb 11 przy ul. Kaliskiej i ul. Barbary w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana po zmienionej trasie linii kablowej 6kV relacji st. Sobieskiego I – st. Wiejska II – trasa sieci dz. nr 2916, 3015, 3016, 3018, 3452, 3021, 2477, 2877, 2895 obręb 0011 przy ul. Starej...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
12.02.2014
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sosnowca „Sportowiec Roku 2013”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sosnowca „Trener Roku 2013”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Sosnowiec w 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne nr 1/2014 i 2/2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - prognoza"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne nr 1/2014 i 2/2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa Plany Obowiązujące - Nr uchwały"
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa - Plany Obowiązujące"
Dotyczy dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec."
Dotyczy dokumentu: 23. Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście"
Dotyczy dokumentu: 23. Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "rysunku do uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście" na "Rysunek do uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście"
Dotyczy dokumentu: 23. Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "rysunku do uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście"
Dotyczy dokumentu: 23. Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Podsumowania przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście”"
Dotyczy dokumentu: 23. Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 23. Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 14.12.11 w/s stawek czynszu za dzierżawione grunty gminy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 14.12.11 w/s stawek czynszu za dzierżawione grunty gminy
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1088zał..docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 14.12.11 w/s stawek czynszu za dzierżawione grunty gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Grenadierów.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej w celu zasilania domu jednorodzinnego wraz z przyłączem napowietrznym przy ul. Dojazdowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej w celu zasilania domu jednorodzinnego wraz ze złączem kablowym, przy ul. Armii Krajowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zych Wilhelm
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kulawiak Wojciech
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa autobusu fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, do przewozu 17 osób niepełnosprawnych w tym 1 os. na wózku inwalidzkim (...) nr ogl. w BZP nr 26006-2014.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia