Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
22.01.2015
Usunięcie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 z katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 do katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 z katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 do katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
20.01.2015
Dodanie podkatalogu KOMISJA SAMORZĄDNOŚCI I ORGANIZACYJNA do katalogu 2015 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO do katalogu 2015 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I KOMUNIKACJI do katalogu 2015 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu KOMISJA OŚWIATY do katalogu 2015 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu KOMISJA ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ do katalogu 2015 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI do katalogu 2015 w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 16.12.2013 do 22.12.2013
 
21.12.2013
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Józefowskiej - 2 ogłoszenia..
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wita Stwosza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 3-go Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Starościńskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Starościńskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Starościńskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Starościńskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY na wykonanie montażu domofonu lub wideodomofonu z otwieraniem kodowym oraz monitoringu w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Szczecińskiej 11 COWPDiR
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu w rejonie ul. 3 Maja, ks. F. Blachnickiego, gen M. Zaruskiego i gen. Komorowskiego
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko księgowego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Publikacja ogłoszeń prasowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Publikacja ogłoszeń typu Billboard w serwisach internetowych o zasięgu co najmniej regionalnym na temat spotkań informacyjnych/konsultacji społecznych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul.Parkowej nad rzeką Czarna Przemsza w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
20.12.2013
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Komunikacji (WKM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: W sprawie wniosku wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Grota Roweckiego oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 6352 obręb Sosnowiec 9.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie postępowania przetargowego Nr COW ZAF 27.PŻ.11.2013 na dostawę artykułów żywnościowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę cateringową w ramach projektu PWP "Ubrani w Talent".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę cateringową w ramach projektu PWP "Ubrani w Talent".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę cateringową w ramach projektu PWP "Ubrani w Talent".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1247 z 7.11.13 w/s przydzielenia Miejskich Stypendiów Artystycznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 52/2013 Z DNIA 28.11.2013r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 52/2013 Z DNIA 28.11.2013r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik dźwiękowy z posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kisielewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup dodatkowej licencji BENTLEY PowerMap wraz z półroczną subskrybcją.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony wykaz nieruchomości do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetagowym położonej przy ulicy Słowackiego (...).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
19.12.2013
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - unieważnienie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Czerwonego Krzyża.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
18.12.2013
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 3-go Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Jana Bosaka Radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały ws.przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Jana Bosaka Radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Jana Bosaka Radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Szumilas AT - Autoryzowany Dealer Forda zatrudni pracowników na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży flotowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sosnowiec do realizacji projektu pn. „Mamy szansę damy radę. Program rozwojowy uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4” (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, nadanym Uchwałą Nr 465/XXXIV/08 z dnia 23 października 2008 r. ze zmianami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Publikacja ogłoszeń typu Billboard w serwisach internetowych o zasięgu co najmniej regionalnym na temat spotkań informacyjnych/konsultacji społecznych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja dla wykonawców"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2013 Z DNIA 13.11.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2013 Z DNIA 13.11.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik dźwiękowy z posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2013 Z DNIA 13.11.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2013 Z DNIA 13.11.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół nr 51/2013 "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 53/2013 Z DNIA 09.12.2013r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół nr 53/2013 "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 53/2013 Z DNIA 09.12.2013r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik dźwiękowy z posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 53/2013 Z DNIA 09.12.2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 52/2013 Z DNIA 28.11.2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2013 Z DNIA 13.11.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Polityki Społecznej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. podatku od osób prawnych w Wydziale Podatków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. podatku od osób fizycznych w Wydziale Podatków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. postępowań ustalających wysokość opłaty w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko starszego poborcy (2 etaty) w Wydziale Podatków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja - Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko starszy poborca w Wydziale Podatków (termin składania ofert do 07.01.2013 r.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa zjazdu poprzez chodnik z ul. Będzińskiej 65 – droga 684 – na teren działki nr 281 – od strony północnej budynku klubu w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. Kasprowicza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
17.12.2013
Dotyczy dokumentu: Remont dachu sali gimnastycznej w ZSO nr 11
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 27
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa i wymiana okien w ZSO nr 8
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu – II etap
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 29
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych COW-ZAF 27.PŻ.9.2013
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej nr 2
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 19
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Termomodernizacja budynku Zespołu Opiekuńczo - Wychowawczego Nr 4 w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 51-53
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont i przebudowa schodów i pochylni, wymiana balustrad i zadaszeń wejść budynku Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie ZOW nr 4
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa attyk na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - etap I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przewóz dzieci niepełnosprawnych na terenie Sosnowca z miejsca zamieszkania do ZSO nr 13 i z powrotem
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Proszę o przedstawienie ślepego kosztorysu wykonania naprawy dachu przy ulicy Suchej 21 w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie cenowe -przedstawienie ślepego kosztorysu wykonania prac remontowych w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Opiekuńczo -Wychowawczym Nr 4.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Teatr Zagłębia ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa oleju opałowego dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa produktów żywnościowych dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Hutnicza 6 41-200 (remont wymiennikowni ciepła).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa i wymiana okien i drzwi balkonowych stalowych i drewnianych otwieralnych i częściowo otwieralnych na PCV z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa Żywności na rok 2013 - Dom Pomocy Społecznej nr 1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci w ramach "zielonej szkoły" - ZSO nr 5
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawy żywności na 2013 rok Dom Pomocy Społecznej nr 1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie postępowania o dostawy żywności na 2013 rok pakiet nr 1 mięso, wędliny, drób sprawa nr 15/DPS/2013
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa mięsa, podrobów i wędlin do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1,2,3,4
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: MOSiR Sosnowiec ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa produktów farmaceutycznych - Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Suchej 21
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modernizacja instalacji oczyszczania wody basenowej w ZSO nr 2 - etap 1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu na budynku ZSO nr 11
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej nr 42
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wykonanie remontu niecki basenu w zakresie: uszczelnienia, wykończenia powierzchni, wymiany elementów wyposażenia niecki oraz wymiany instalacji cyrkulacji wody basenowej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont i przebudowa (na cele dydaktyczne Gimnazjum nr 15) części pomieszczeń w budynku szkolnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych zlokalizowanym przy ul. Jagielońskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa mięsa, podrobów i wędlin do Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostaw świeżych owoców i warzyw do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie o zamowieniu – dostawa żywności Dom Pomocy Społecznej nr 1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozpoznanie konstrukcji oraz ocena nośności nawierzchni dla potrzeb opracowania dokumentacji dla przebudowy dróg krajowych na trenie Sosnowca (DK 86, DK 94) - fragmenty
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie ekspertyzy dla 2 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa w zakresie badania nośności obiektu mostowego w ciągu ul. Dworcowej nad ciekiem
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Naprawa gzymsów wiaduktu oraz montaż barier ochronnych w ciągu ul. Narutowicza nad ul. 3 Maja
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca - Etap II
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót w zakresie budowy nawierzchni miejsca dla koni wraz z ogrodzeniem na terenie pomiędzy ul. Ostrogórską a rzeką Czarną Przemszą w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzorów dla realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap I.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji kampanii społecznych w 2013r. na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa i montaż masztów flagowych i gablot oszklonych zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ubezpieczenie uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu “Mam zawód mam pracę w regionie”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe w sprawie nadzoru inwestorskiego w ramach real. zad. Gosp Brama śląska - etap I uruchom ZSG- uzbrojenie terenów inwest Maczki Bór I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe w sprawie nadzoru inwestorskiego w ramach real. zad. Gosp Brama śląska - etap I uruchom ZSG- uzbrojenie terenów inwest Maczki Bór II
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku na usługę tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Gospodarcza Brama Śląska etap I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja gali wręczenia Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury i sportu za rok 2011
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk Sosnowieckiego Magazynu Kulturalnego "SOSNart"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych na terenie Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA zaprasza do składania ofert w PISEMNYCH NEGOCJACJACH NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ SOSNOWIEC.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej pn. „Zainwestuj w Sosnowcu” – część 2, w ramach projektu "Sosnowiec - Miasto dobrych inwestycji" rok 2011.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usługi w zakresie nasadzenia i pielęgnacji drzew w ramach zadań inwestycyjnych p.n: 1.) Budowa Pawilonu szpitalnego (...) przy Zegadłowicza 3 i 2.) Rewitalizacja terenów po KWK S-c (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sosnowiec: „Kampania społeczna przeciwko przemocy w rodzinie – Wolność od strachu”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zamówienie na : "Świadczenie usług w zakresie przygotowania do udziału oraz udziału w Międzynarod.Targach MAPIC w Cannes oraz Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina w Poznaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sosnowiec: Roboty drogowe przy ul. Teofila Lenartowicza - etap II w Sosnowcu w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Teofila Lenartowicza w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modernizacja szczegółowej osnowy poziomowej i wysokościowej w jednostce ewidencyjnej miasto Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu" dla Projektu pn.: "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku w sprawie wykonania i montażu tablic informacyjnych w ramach realizacji zadania "Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie ZSG - Kompleksowe uzbrojenie ter. inwe. Maczki Bór
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku dawnego zespołu BHP byłej KWK Niwka-Modrzejów w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Gospodarcza Brama Śląska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa drogi dojazdowej do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przygot. i przeprowadzenie działań promoc. dla projektu dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 pn. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagł Dąbr. - Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy Dni Sosnowca 2012
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji kampanii społecznych w 2012 r. na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla potrzeb realizcji zad. inwestycyjnego "Gospodarcza Brama Śląska"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa ochrony osób i mienia podczas 4. etapu 69. Tour de Pologne UCI World Tour (na terenie Gminy Sosnowiec).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Teofila Lenartowicza w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badania cenowe rynku w sprawie dostawy i montażu zapadni scenicznej dla budowy Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenach Gminy – nie objętych stałą konserwacją – prace interwencyjne – Zadanie I.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych z zakresu prezentacji potencjału gospodarczego Gminy Sosnowiec wraz z wykonaniem materiałów promocyjnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni na terenie miasta Sosnowca - ETAP I (DK-94).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych i ich bezpośrednim sąsiedztwie w Rejonie VI – Zagórze.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku na usługę tłumaczenia tesktu z języka polskiego na angielski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ulic Rewolucji 1905, Wesołowskiego, Katowickiej w ramach proj. "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usługi obejmującej „Konserwację Potoku Jamki i Potoku Dańdówka oraz rowów melioracyjnych B, C, K, E i Klimontowskiego”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont ciągu pieszego ul. W. Sebyły/ J.Krasickiego - fragmenty
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Renowacja i naprawa pomnika Żwirki i Wigury w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Małobądzkiej (nad DK-86) w Sosnowcu - I ETAP Usunięcie awarii na obiekcie mostowym nad DK-86 w ciągu ul. Małobądzkiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni na terenie miasta Sosnowca - ETAP I (DK-94)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zad. I. Usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu Mam zawód mam pracę w regionie.Zad. II. Usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Miejskiej Szerekopasmowej Sieci Teleinformatycznej dla projektu pn. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca zwanego dalej Projektem Studium wraz z pełną procedurą ustaloną przepisami z zak. plan. przestrz.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych z zakresu prezentacji potencjału gospodarczego Gminy Sosnowiec wraz z wykonaniem materiałów promocyjnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Piwnika Ponurego w Sosnowcu - fragment
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zadaszeń przy wejściach/wyjściach do przejścia podziemnego przy ul. G. Narutowicza na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagielońska w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego – Pozostały sprzęt komputerowy.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Wiejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zamówienie publiczne uzupełniające na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badania cenowego rynku na usługę tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Gospodarcza Brama Śląska (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie obejmujące: Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – zadanie A, dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych UM w Sosnowcu – zadanie B (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – zadanie A, dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych UM w Sosnowcu – zadanie B (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strony I i II SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – zadanie A, dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych UM w Sosnowcu – zadanie B (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku na usługę w zakresie promocji polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu p.n. Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie ZSG
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie kontroli dokumentacji operatu geodezyjnego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: DOSTAWA BARIER OCHRONNYCH I OSŁON PRZECIWPORAŻENIOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA ETAP I - ul. Stanisława Mikołajczyka.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizację imprezy pn. "Gala wręczenia Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury i sportu za rok 2012"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie dotyczy oferty cenowej na weryfikację dwóch wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych UM w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych UM w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wycena nieruchomości Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, położonych przy ul. Szpitalnej 1 i Zegadłowicza 3
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku w sprawie wykonania i montażu tablic informacyjnych w ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku w sprawie wykonania i montażu tablicy pamiątkowej w ramach realizacji zadania Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbiórka wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Wileńskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług specjalistycznych obejmujących stałe utrzymanie, nadzór oraz renowację urządzeń zabawowych Numer ogłoszenia: 79432 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UWAGA POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!! Remonty nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca - Etap I.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetną.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie artykułów informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapraszamy podmioty świadczące usługi w zakresie całodobowej ochrony obiektów do wyrażenia woli współpracy.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca - Etap I - Numer ogłoszenia 112822 - 2013.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa tablic rejestracyjnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Publikacje artykułów informacyjnych dla projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście na prawach Powiatu - Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa obejmująca roczny nadzór autorski systemu MAGISTRAT.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyrobów medycznych do realizacji programu "Profilaktyka i leczenie raka żołądka i jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego".
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 41/2013 Z DN. 21.11.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 41/2013 z dn. 21.11.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 40/2013 Z DN. 21.11.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 40/2013 z dn. 21.11.2013r."
Dotyczy dokumentu: KOMISJA SAMORZĄDNOŚCI I ORGANIZACYJNA
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dn. 16.12.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 66/2013 Z DN. 16.12.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe roczne składane w 2013 roku O - S
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ślusarczyk Artur - Zagłębie Sosnowiec S.A. - Prezes Zarządu - Zakończenie."
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Rydza Śmigłego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Skarbińska-Poznańska Alicja
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Lenartowicza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.12.2013
Dotyczy dokumentu: RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie nadania przestrzeni publicznej urządzanej w rejonie ul.Kordonowej nazwy Plac imienia św. Rafała Józefa Kalinowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja - Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Sosnowca zakwalifikowała w dniu 3.12.2013r. do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Gałczyńskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia