Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
26.11.2015
Dodanie katalogu Petycje do menu przedmiotowego
18.11.2015
Dodanie podkatalogu Rok 2015 do katalogu Kontrole w menu przedmiotowym
16.11.2015
Dodanie podkatalogu Konsultacje Społeczne do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
30.10.2015
Dodanie katalogu Budżet Obywatelski do menu przedmiotowego
19.10.2015
Dodanie podkatalogu 2015 rok do katalogu Petycje w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Petycje do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
Dodanie katalogu Zgromadzenia do menu przedmiotowego
13.10.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy. do menu przedmiotowego
28.09.2015
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie przestrzenne do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 13.10.2014 do 19.10.2014
 
19.10.2014
Dotyczy dokumentu: Podział geodezyjny działek nr 6885/3 i 6885/6 obr.9.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
18.10.2014
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w rejonie ul. Kordonowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej numerem 119 i 120 położonej w Sosnowcu przy ul. Cieśle, obręb Maczki 0008.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 15 Uczestików Projektu Samotni rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część IX - druk materiałów promocyjnych do Programu Aktywny Senio 60+ oraz Programu Mniej Więcej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Stroma.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Reymonta-Dąbrowszczaków.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Jędryczki.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Boźnicza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
17.10.2014
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup 3 sztuk trofeów szklanych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi biegłych - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu WIM.271.02.618.2014
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczonym na usługę zorganizowania wyjazdu zagranicznego do Włoch dla uczniów i kadry w ramach Projektu PWP „Ubrani w Talent”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJI O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, na świadczenie usług obejmujących wykonanie: Renowacji mapy rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, sporządzonej w latach 70-tych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 5-letnią dzierżawę części nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu 5ha łąk trzęślicowych w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach" wraz z wywiezieniem pokosu z terenu łąk.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu 5ha łąk trzęślicowych w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach" wraz z wywiezieniem pokosu z terenu łąk.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "info 17102014 l.pdf"
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu 5ha łąk trzęślicowych w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach" wraz z wywiezieniem pokosu z terenu łąk.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE O NIE DOKONANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu 5ha łąk trzęślicowych w ramach ochrony czynnej (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych część XI.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych część XI.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Strona tytułowa do SIWZ
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych część XI.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych część XI.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych część XI.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Sosnowcu przy ul.Południowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięcie skargi na czynności przetargowe
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: 6.12.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł.w Sosnowcu przy ul.Gałczyńskiego
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wynik ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy al. Zwycięstwa 27
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł.w Sosnowcu przy ul.Staszica 10.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infratrutury i taboru autobudowo - tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego - Etap II - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych - CZĘŚĆ XXII.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości , położonych w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, stanowiącego załącznik do uchwały ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na modyfikację systemu verReklamy autorstwa firmy MULTIPRO.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na modyfikację systemu verReklamy autorstwa firmy MULTIPRO.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok /zmiana IX/."
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy postępowania WOP.271.02.170.2014 – dostawa części i akcesoriów komputerowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków nieruchomości na 2015 rok obowiązujących na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 855/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.IX.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 855/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.IX.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 855/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.IX.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas oznaczony 15-letni nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ul. Kresowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty zakwaterowania w Bursie Szkolnej w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(...).
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 6" na "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja" na "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Prognoza" na "Informacja - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 52/2014 Z DN. 16.10.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – zadanie 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – zadanie 3.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z montażem barier energochłonnych w ciągu DK-86 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z montażem barier energochłonnych w ciągu DK-86 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2014 Z DN. 18.09.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 51/2014 z dn. 18.09.2014r."
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.10.2014
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego - ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.Usunięcie azbestu i wyborów zawierających azbest (Żłobek Miejski ul. Jagiellońska 13 F) część I, II, III.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bud. sieci kanalizacji sanitarnej na działkach przy Lompy, Miarki, Zachodniej, Krasickiego, Sucharskiego, Sebyły, Batalionów Chłopskich, Wróblewskiego, Dobrzańskiego, Gołębiej, Gwiezdnej i Al Wolności
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bartosza Głowackiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Społeczna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Makowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Małe Zagórze.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bryniczna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Dąbrowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Małe Zagórze.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Maliny
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bryniczna
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z montażem barier energochłonnych w ciągu DK-86 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Część X. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Część X. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie"
Dotyczy dokumentu: "Część X. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III"
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik ogloszenie
Dotyczy dokumentu: Wykonanie opinii dotyczącej zbadania czy na posesjach przy ul. Radosnej 56a i 58 w Sosnowcu doszło do zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52/1 i 82/2 obręb Ostrowy Górnicze przy ul. Waltera Janke w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa dwóch dźwigów osobowych przy kładce nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej oraz w rejonie ul. Teatralnej/Wspólnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch dla uczniów i kadry w ramach Projektu PWP „Ubrani w Talent”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zamówienie na karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, kart do głosowania w wyborach Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach do Rady Miejskiej(...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zamówienie na karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, kart do głosowania w wyborach Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach do Rady Miejskiej(...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprostowanie"
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z montażem barier energochłonnych w ciągu DK-86 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z montażem barier energochłonnych w ciągu DK-86 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z montażem barier energochłonnych w ciągu DK-86 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: "Część X. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
15.10.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 988, 987, 3726, 986, 980/2, 979 obr. 0005 Ostrowy Górnicze.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr 4048, 4056, 3846, 4058, 4059 obręb 0011 Sosnowiec przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja Starosty Będzińskiego w sprawie wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśnej w Sławkowie
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budżet Obywatelski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyniki Budżet Obywatelski"
Dotyczy dokumentu: Budżet Obywatelski
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wyniki Budżet Obywatelski
Dotyczy dokumentu: Budżet Obywatelski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyniki Budżet Obywatelski"
Dotyczy dokumentu: Budżet Obywatelski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1076 z 13 października 2014r."
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA „DOSTAWĘ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: ŁAWEK PARKOWYCH BETONOWYCH ORAZ ŻELIWNYCH, ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH I KOSZY ULICZNYCH” Z DNIA 01.10.2014 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprostowanie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Bobrek w km 9+888 w Sosnowcu przy ul. Armii Krajowej projektowaną siecią telekomunikacyjną dla Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców inf. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców inf. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zał_ do Zarz.1068.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców inf. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW (...)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia nr 1068 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 9 sierpnia 2014 roku
 
14.10.2014
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielania zamówienia na dostawę części i akcesoriów komputerowych wraz z załącznikiem.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na modyfikację systemu verReklamy autorstwa firmy MULTIPRO wraz z załącznikiem - wzór oferty.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacji o zamiarze udzielenia zamówienia dla świadczenia usługi polegającej na wykonaniu opinii dotyczącej zbadania czy na posesjach przy ul. Radosnej 56a i 58 doszło do zmiany stanu wody (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1698 obręb 0006-Klimontów.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 303 z działką nr 302/7 obr. 0006 Klimontów.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 22.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie, przesłane przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pismo dotyczące wsparcia dla producentów warzyw i owoców, przesłane przez Agencję Rynku Rolne.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING wraz załącznikiem.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieiu postepowania - Etap II dla opracowaia dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: Modernizacja infrasturktury i taboru autobusowo - tramwajowego na terenie Podregionu Sosn
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW dla zamówienia pn. Uproszczony Plan Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015-2024.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW dla zamówienia pn. Uproszczony Plan Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015-2024.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Maczki wspólnota Leśna"
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW dla zamówienia pn. Uproszczony Plan Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015-2024.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Opis ogólny"
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW dla zamówienia pn. Uproszczony Plan Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015-2024.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa"
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW dla zamówienia pn. Uproszczony Plan Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zamówienie na karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, kart do głosowania w wyborach Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach do Rady Miejskiej(...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strony 1,2,3"
Dotyczy dokumentu: Zamówienie na karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, kart do głosowania w wyborach Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta, obwieszczeń o kandydatach do Rady Miejskiej(...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Jana Długosza i ul. gen. Władysława Sikorskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 68/14 Z DNIA 25.09.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała"
Dotyczy dokumentu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz"
Dotyczy dokumentu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 09.10.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik dźwiękowy z posiedeznia komisji w dniu 09.10.2014 r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 09.10.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 66/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 04.09.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 04.09.2014 r."
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeatrgowym Nr WIM.271.01.66.2014 na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - ośrodki (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - Część XI. Remotny nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap IV.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - Część XI. Remotny nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap IV.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - Część XI. Remotny nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap IV.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapy"
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XXI dla zadania pn. Etap I Modern. infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego-Etap III- budowa ścieżek rowerowych łączących małe węzły
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
 
13.10.2014
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Opłat, Planowania i Analiz
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Podmokłej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ - ul. Białostocka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ - ul. Piękna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ - ul. Kielecka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty w zakresie budowy dróg – część IV, roboty dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lele
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 624/XVII/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: rojekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla jednego drzewa z gat. wierzba biała (Salix alba), uznanego za pomnik przyrody (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Aleksego Bienia" dla nowopowstałej ulicy w rejonie ulic Kukułek i Kanarków na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 64/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 03.07.2014 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół NR 64/2014 z posiedeznia komisji w dniu 03.07.2014r." na "Protokół NR 64/2014 z posiedzenia komisji w dniu 03.07.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 65/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 21.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 65/14 z posiedzenia komisji w dniu 21.08.2014 r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 65/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 21.08.2014R.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dźwiękowy z posiedeznia komisji w dniu 21.08.2014r." na "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 21.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 66/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 04.09.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia