Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
25.08.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Wybory do Sejmu i Senatu RP 25 października 2015r. do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
28.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Współpraca z organizacjami pozarządowymi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Współpraca z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Organizacje Pozarządowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Współpraca z organizacjami pozarządowymi)
14.07.2015
Przywrócenie podkatalogu 2015 rok w menu podmiotowym
Ukrycie podkatalogu 2015 rok w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawozdania finansowe Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu 2015 rok do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
06.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 17.07.2014 do 23.07.2014
 
23.07.2014
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu przy ul. Dojazdowej na działkach nr 1439, 2932/10 obręb Porąbka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGG 09/12 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGG 09/12 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGG 08/11 Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 Wniosek o udostępnienie danych z powiatowego zasobu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WGG 08/11 Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 Wniosek o udostępnienie danych z powiatowego zasobu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 Wniosek o udostępnienie danych z powiatowego zasobu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGG 06/09 Zgłoszenie prac geodezyjnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGG 06/09 Zgłoszenie prac geodezyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGG 03/03,04 Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WGG 03/03 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGG 03/03 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencyjnych działek 2872 i 3696 obr. 0009 z sąsiednimi działkami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 WNIOSEK O UZGODNIENIE PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Koszalińskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kilińskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Białej Przemszy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kościelna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Brunona Jasieńskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: "Część II. remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap II"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: "Część II. remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap II"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A I Rozbudowa ukladu drogowego 23072014 cz1.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A I Rozbudowa ukladu drogowego 23072014 cz2.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A I Rozbudowa ukladu drogowego 23072014 cz3.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A II Parking_23072014.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B_STWiORB_23072014.zip"
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr 94/10, 280/4, 23/1 obręb Kazimierz przy ul. Nowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 600/10, 621/4 obręb Zagórze przy ul. Lelewela.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Koszalińska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Piechurów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Romana Dmowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Nowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Dworska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Grenadierów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej poł. przy ul.Lipowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J.Kiepury sznsą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
22.07.2014
Dotyczy dokumentu: Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (WKA)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (WKA)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok."
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby SCOP.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby SCOP.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby SCOP.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby SCOP.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach ewidencyjnych 1439 i 2918/1, obręb 0007 przy ul. Dojazdowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roczna subskrypcja oprogramowania Bentley SELECT.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Nowak Małgorzata - Gimnazjum nr 14 - Dyrektor - Powołanie"
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Informacji, Promocji i Turystyki – Centrum Informacji Miejskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. wystąpiło z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejście w teren dla remontu gazociągu Tworzeń – Szopienice.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pełnomocnik GAZ – SYSTEM S.A. wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejście w teren celem realizacji inwestycji pod nazwą: „remont gazociągu Tworzeń – Szopienice”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o udzielonych zamówieniach przez WFZ.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów żywnościowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze - REMONTU POKRYCIA DACHU Z DOCIEPLENIEM NA SEGMENCIE ”B” w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska49 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert w konkursie ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
21.07.2014
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi obejmującej podział nieruchomości przy ul. Jaśminowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport - określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport - Ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie ścianki wystawienniczej typu 3x3 o profilu łukowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część VI – druk artykułów promocyjnych do projektu „Pudełko życia”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część VI – druk artykułów promocyjnych do projektu „Pudełko życia”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ podpis"
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część VI – druk artykułów promocyjnych do projektu „Pudełko życia”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – CZĘŚĆ IV, usługi dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego,
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – CZĘŚĆ IV, usługi dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego,
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługi hostingowe dla stron www. Wynajęcie serwera na okres jednego roku wraz z certyfikatami bezpieczeństwa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Usługi hostingowe dla stron www. Wynajęcie serwera na okres jednego roku wraz z certyfikatami bezpieczeństwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Część II. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap II"
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
20.07.2014
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Wągródka.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o rozgraniczeniu działki 122/5 z sąsiednimi działkami nr 122/2, 123/6, 133 obrębu 0007 Porąbka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu granic działek 2256 (ul. Płocka 4) i 2254 (ul. Stara 5).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty dekarsko – blacharskie:wymiana rynien spustowych z zabudową gzymsów w ZSO nr 12 w Sosnowcu ul.Jasieńskiego 2a.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Głównej na działce nr 1084/2 obręb Kazimierz.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sosnowcu przy ulicy Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty dla zamówienia pn. „Uproszczony Plan Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015-2024 (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
19.07.2014
Dotyczy dokumentu: Odpowiedzialni rodzice, aktywni seniorzy rzetelni nauczyciele i wychowawcy (...).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej oznaczonej geodezyjnie nr 6188, obręb 0010 Sosnowiec na 2 części.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 2051, 2050/12, 2621/12 obręb 0009 przy ul. Borowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 4564 obręb 0009 Sosnowiec przy ul. Przelotowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kierownik ZOFKPO Nr 6 w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty dz. księgowości.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty w zakresie budowy dróg – CZĘŚĆ V, zadanie inwestycyjne p.n.: Rozbudowa skrzyżowania w rejonie ulic Piłsudskiego, Kierocińskiej – Grabowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty w zakresie budowy dróg – część IV, roboty dla potrzeb zad. inwestycyjnego p.n. Rozbudowa układu drogowego – ul. B. Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprzedaż samochodu typu autobus 15 osobowego marki FORD TRANSIT.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
18.07.2014
Dotyczy dokumentu: "Część II. remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap II"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Część II. remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap II"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pełnomocnik GAZ – SYSTEM S.A. wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejście w teren celem realizacji inwestycji pod nazwą: „remont gazociągu Tworzeń – Szopienice”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej (w budowie) na halę produkcyjno-magazynową, zlokalizowanej na terenie zakładu GEIGER Automotive Sp. z o. o.przy ul. Jedności 10
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągów z przebudową dróg PJO A11 w ramach inwestycji „ Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – kursy związane z komputerami - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o udzielonym zamówieniu na zadanie pn.: "Ekspertyza w zakresie uchybień wykazanych podczas kontroli i korekty finansowej w projektach unijnych".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 63/2014 Z DNIA 25.06.2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 63/2014 Z DNIA 25.06.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 63.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kontrakt: „Dostawa sprzętu ruchomego i stacjonarnego do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiot zamówienia - Zamieszczenie w prasie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przedmiot zamówienia - Zamieszczenie w prasie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: Awaryjną naprawę zarwanego odcinka gminnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w rejonie budynku nr 79 przy ulicy Wyspiańskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: Awaryjną naprawę zarwanego odcinka gminnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w rejonie budynku nr 79 przy ulicy Wyspiańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zad. A-dostawa mebli biurowych w celu wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, zad. B- dostawa mebli metalowych zgodnie z wymienionymi wymaganiami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągów z przebudową dróg PJO A11 w ramach inwestycji „ Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Armii Krajowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Część II. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap II"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyborze oferty - Wynajem sali wraz ze sprzętem multimedialnym oraz poczęstunkiem na spotkania sieci w ramach Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 63/2014 Z DNIA 25.06.2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 63/2014 Z DNIA 25.06.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik dźwiękowy z posiedzenia 25.06.2014"
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedstawia wyniki konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 63/2014 Z DNIA 25.06.2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Braci Mieroszewskich.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Głównej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Popiełuszki. (dwa ogłoszenia)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Generała Waltera Janke.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Śliwki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sporządzenie wyciągów z wykazów zmian geodezyjnych do celów wieczysto-księgowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
17.07.2014
Dotyczy dokumentu: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Info. o wyborze oferty dla zamówienia - Usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii w sprawie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych- przebudowa dachu z dociepleniem na segmencie frontowym budynku Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część V – druk artykułów promocyjnych do Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi cz.2"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XVII - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Termomodernizacja budynków – obiektów przychodnii i izby wytrzeźwień (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – CZĘŚĆ IV, usługi dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia