Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
05.09.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Samorządowe 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Samorządowe 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Samorządowe 2014 Menu przedmiotowego
03.09.2014
Dodanie podkatalogu Informacje dla komitetów wyborczych do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Uchwały i wytyczne z katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Uchwały i wytyczne do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
29.08.2014
Dodanie podkatalogu Informacje i komunikaty do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
07.08.2014
Dodanie podkatalogu Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Wybory Samorządowe 2014 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 31.07.2013 do 06.08.2013
 
06.08.2013
Dotyczy dokumentu: Budowa drogi łączącej ul. Klimontowską z ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Organizacja ruchu i geologia_06082013.zip"
Dotyczy dokumentu: Budowa drogi łączącej ul. Klimontowską z ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zatwierdzenie organizacji ruchu_06082013.pdf"
Dotyczy dokumentu: Budowa drogi łączącej ul. Klimontowską z ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zestawienie robot ziemnych_06082013.pdf"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. „Własny biznes Twoją alternatywą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 679/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
05.08.2013
Dotyczy dokumentu: Budowa linii tramwajowej w ramach zadania „Przedłużenie linii nr 15 do Osiedla Zagórze w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich – Białostockiej – Paderewskiego - Marszałka Rydza Śmigłego (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 10 w Sosnowcu, ul. Czołgistów 12.- Etap I.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rysunki wykonawcze"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 754/XLIII/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dyrektor MOSIR Sosnowiec ogłasza nabór na Kierownika zespołu w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
04.08.2013
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenach Gminy – nie objętych stałą konserwacją – prace interwencyjne.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiania sposobu użytkowania pomieszczenia pakowania na pomieszczenie standaryzacji oraz dobudowę dodatkowych pomieszczeń myjni pojemników istniejącego obiektu ubojni (...) w D. Górniczej - Gówna 91.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I, II i III ZAMÓWIENIA Remonty nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca – Etap II.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej przy ul. Juliuszowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa odcinka linii kablowej 6kV relacji ST. Porąbka Zawodzie - Metz II Kleeberga przy ul. Kleeberga.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z przyległym parkingiem, drogami dojazdowymii infrastrukturą przy ul. Południowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Planowanie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem przy ul. Wapiennej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Umorzenie postępowania - zmiana linii kablowej 6 kV relacji st.380"Leszno"- st.393"Mireckiego".
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Mireckiego i ul. Ks. W. Sedlaka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w okolicach ul. Legionów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej i izolowanej linii napowietrznej NN przy ul. Gałczyńskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej na działkach przy ul. Kraszewskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
02.08.2013
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 753/XLIII/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecnosci"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - WZO "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - WPS"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - ZLA"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia KKSiR z dnia 25.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - Szpital Miejski"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - CPiLU"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 45.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - Milowice "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 45/2013 z 13.06.2013 r."
Dotyczy dokumentu: Wymiana linii kablowej 6kV relacji st. Dławik – st. Krakowska II Zagórze w Sosnowcu – po nowej trasie na działkach przy ulicy Szymanowskiego i Kosynierów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - COW-ZAF 27/PM/8/2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 09.07.2013r..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 09.07.2013r..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 46.pdf"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 09.07.2013r..
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik protokół nr 46/2013 z dnia 09.07.2013r.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 09.07.2013r..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół nr 46/2013 z dnia 09.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 09.07.2013r..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 im. Janusza Korczaka...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wezwania do uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 06.06.2013r. Nr 697/XXXIX/2013 w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Sosnowcu, ul. Teatralna 3 ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie powierzenia miastu Jaworzno prowadzenia zadania publicznego obejmującego przygotowanie budowy Drogi Trasy Średnicowej Katowice – Dąbrowa Górnicza na obszarze miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 im. Janusza Korczaka...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wezwania do uchylenia i stwierdzenia nieważności Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6.06.2013r. Nr 689/XXXIX/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: 1. projekt uchwały w sprawie wezwania do uchylenia i stwierdzenia nieważności Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 06.06.2013r. Nr 692/XXXIX/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 529/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2013 Z DN. 12.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2013 Z DN. 12.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2013 Z DN. 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2013 z 02.07.2013 r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DN. 27.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 47/2013 z 27.06.2013 r."
Dotyczy dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wezwanie - 1 sierpnia 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu - ETAP 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wyspiańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Warneńczyka.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Sielecka.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Nowakowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
01.08.2013
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej przy ul. Kmieca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2014 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2013 roku
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników na obiekcie kładki nad torami kolejowymi przy ul. Naftowej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie wyniku przetargu na przebudowę drogi pożarowej wraz z wykonaniem systemu odwadniającego i kanalizacji - sprawa nr 24/DPS/I/2013.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej i zaplecza w budynku szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Naprawa gzymsów wiaduktu oraz montaż barier ochronnych w ciągu ul. G. Narutowicza nad ul. 3 Maja w Sosnowcu".
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont zadaszenia zlokalizowanego na terenie Rybaczówki” przy ul. Powstańców w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu zasilania BHH Mikrotech Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 11
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy Wakacyjne Grilowanie.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont dachu pomieszczeń biurowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyrobów medycznych do realizacji programu " Profilaktyka i leczenie raka żołądka i jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Występy zespołów w ramach Koncertu Inaugurującego XXVI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie przetargu na nadzór autorski na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Borowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
31.07.2013
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sosnowiec oraz jej jednostek organizacyjnych - sprawozdanie za II kwartał.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za II kwartały 2013 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zostanie wywieszony na okres 21 dni, tj. od 01.08.2013r – 21.08.2013r wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej przy ul. Przygranicznicznej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zostanie wywieszony na okres 21 dni, tj. od 01.08.2013r – 21.08.2013r wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej przy ul. Przygranicznicznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zostanie wywieszony na okres 21 dni, tj. od 01.08.2013r – 21.08.2013r wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej przy ul. Przygranicznicznej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zostanie wywieszony na okres 21 dni, tj. od 01.08.2013r – 21.08.2013r wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej przy ul. Przygranicznicznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Szara.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Legionów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Urocza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Narutowicza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku stacji kontroli pojazdów przy ul. Długosza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenach Gminy – nie objętych stałą konserwacją – prace interwencyjne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi z modyfikacją"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca wraz z ich pielęgnacją.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 10 w Sosnowcu, ul. Czołgistów 12.- Etap I
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Mościckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy 1 Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia