Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
28.09.2015
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie przestrzenne do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Konsultacje Społeczne do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
08.09.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
25.08.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Wybory do Sejmu i Senatu RP 25 października 2015r. do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
28.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Współpraca z organizacjami pozarządowymi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Współpraca z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Organizacje Pozarządowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Współpraca z organizacjami pozarządowymi)
14.07.2015
Przywrócenie podkatalogu 2015 rok w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 24.08.2014 do 30.08.2014
 
30.08.2014
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 11 obiektów.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opieka podczas wizyt studyjnych uczestników projektu „Mam zawód – mam prace w regionie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
 
29.08.2014
Dotyczy dokumentu: Usuwanie pojazdów o d.m.c. do 3,5t, w tym: rower lub motorower, motocykl z dróg na terenie Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Konkurs fotograficzny Aktywny Senior w obiektywie
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: KONSERWACJA POTOKU JAMKI, POTOKU DAŃDÓWKA ORAZ ROWÓW MELIORACYJNYCH B, C, K, E I KLIMONTOWSKIEGO NA TERENIE SOSNOWCA
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Aplkanta w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – CZĘŚĆ IV, usługi dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego,
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychiatrycznymi SALVE w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Małachowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kępa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Gacka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr 4048, 4056, 3846, 4058, 4059 obręb 0011 Sosnowiec przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z drogą dojazdową (legalizacja) w związku z regulacją terenową poprzez podział geodezyjny w Sosnowcu przy ul. Wileńskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Raport z realizacji w latach 2012-2013 Programu ochrony środowiska dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa pasa drogowego ul. Objazdowej w związku z podziałem geodezyjnym działki (legalizacja) w Sosnowcu przy ul. Objazdowej na działce nr 879 obręb Maczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 4247 i 4246/2 z działkami nr 3407, 4249, 4252, 4250, 4248 obr. 0009 Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Etap II dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego-Etap II - budowa i rozbudowa (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania do publicznej wiadomości inf. o okręgach wyborczych, ich granicach i nr, liczbie radnych w każdym okręgu oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - prezentacja - system gospodarki odpadami.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - prezentacja_raport_sosnowiec_ochrona srodowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - raport_APOŚ_Sosnowiec_2012-2013_2.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - glosowania 1.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 941 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 50/2014 Z DN. 27.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 27.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Kalinowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 73/2014 w dn. 26.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 73/2014 Z DN. 26.08.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA O PRZYZNANIU DOTACJI STOWARZYSZENIU MOC WSPARCIA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU W WYNIKU KONKURSU OFERT W 2014 ROKU/ ZAKRES POMOCY SPOŁECZNEJ.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 07.07.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 49/2014 z dn. 07.07.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 72/2014 z dn. 24.06.2014r."
 
28.08.2014
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na uługi hotelarski
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowych budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Czołgistów
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Kościelna
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Działu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w MZUK.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opieka podczas wizyt studyjnych uczestników projektu „Mam zawód – mam prace w regionie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowych budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa pierwszej kwatery składowiska odpadów hutniczych na terenie po rozbiórce zwałowiska odpadów hutniczych LIPÓWKA.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. mieszkaniowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Referat ds. Mieszkaniowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wybór oferty dla zam. WGN.271.02.535.2014 - podział geodezyjny dz. nr 407/07 obr. Klimontów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogl 28082014 m.doc"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Proj uchwaly 28082014 m.doc"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UZASADNIENIE 28082014 m.doc"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej (identyfikacja i diagnoza problemów oraz potrzeb mieszkańców) obszaru Pogoni w mieście Sosnowiec w celu wdrożenia i przeprowadzenia na tym obszarze rewitalizacji społ.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie - konkurs"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "14.08.14 WZO Konkurs - Program pomocy leczenia Zal Nr 1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "14.08.14 WZO Konkurs - Program pomocy leczenia Zal Nr 2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "14.08.14 WZO Konkurs - Program pomocy leczenia Zal Nr 3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "14.08.14 WZO Konkurs - Program pomocy leczenia Zal Nr 4.doc"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia 2"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rykała Mateusz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Suwalski Wiesław
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja dla osób zainteresowanych pracą w terytorialnej lub obwodowej komisji wyborczej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
27.08.2014
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część VI – druk artykułów promocyjnych do projektu „Pudełko życia”
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę nieczynnego ciepłociągu 2xDN300 nad rzeką Przemszą w km 32+550 przy ul. Chemicznej i Nowopogońskiej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 6
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dot. zwrotu działki przy ul. Kukułek
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja serwisu internetowego miasta Sosnowca pod adresem www.sosnowiec.pl
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modernizacja serwisu internetowego miasta Sosnowca pod adresem www.sosnowiec.pl
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Modernizacja serwisu internetowego miasta Sosnowca pod adresem www.sosnowiec.pl
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku pływalni na klub fitness przy ul. H.Dobrzańskiego w ramach zadania pn.: Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku pływalni na klub fitness przy ul. H.Dobrzańskiego w ramach zadania pn.: Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część IX – druk artykułów promocyjnych do Programu „Aktywny Senior 60+” oraz Programu „Miej więcej”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część IX – druk artykułów promocyjnych do Programu „Aktywny Senior 60+” oraz Programu „Miej więcej”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Str. tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część IX – druk artykułów promocyjnych do Programu „Aktywny Senior 60+” oraz Programu „Miej więcej”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dodatkowe informacje"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie dla 25 Uczestników Projektu warsztatów coachingu grupowego (...) wraz z opieką nad dziećmi w wieku do lat 7 w trakcie trwania zajęć.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Opłat, Planowania i Analiz.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Opłat, Planowania i Analiz.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 65/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 21.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedeznia komisji w dniu 21.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.08.2014
Dotyczy dokumentu: Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu zatrudni na stanowisku Sekretarza Zespołu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach przy ul. Długosza w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ - ul. Narcyzów
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ - ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 05.08.2014 r
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 54/2014 z dnia 25.08.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.25.08.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 48/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.18.08.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencyjnych działki 3284 obr. 0003 Zagórze z sąsiednimi działkami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa linii kablowej SN i nN, złączy kablowo – pomiarowych oraz stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. Borowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji transformatorowej kontenerowej na działce nr 734 obręb 0009 przy ul. Schönów w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok."
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości w jedenastu rejonach na terenie miasta Sosnowca – części 1 – 11.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla potrzeb realizacji projektu -Samotni rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi specjalistycznej w zakresie zamówień publicznych dla potrzeb realizacji projektu „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie”...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi specjalistycznej w zakresie zamówień publicznych dla potrzeb realizacji projektu „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie”...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi specjalistycznej w zakresie zamówień publicznych dla potrzeb realizacji projektu „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie”...
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik ogloszenie
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe – Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe – Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe – Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
25.08.2014
Dotyczy dokumentu: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą dla przewozu 6 osób wraz z bagażem podręcznym i instrumentami muzycznymi do Idar-Oberstein (Niemcy)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu ul. Partyzantów 10a ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektora ds. wspólnot mieszkaniowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Część VIII. Przebudowa wejść i wyjść przejścia podziemnego w ciągu ul. Piłsudskiego - skrzyzowanie z Al. Mireckiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Część VIII. Przebudowa wejść i wyjść przejścia podziemnego w ciągu ul. Piłsudskiego - skrzyzowanie z Al. Mireckiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzasadnienie do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta uzgodnień projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 6 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VII).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bronowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia