Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
28.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Współpraca z organizacjami pozarządowymi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Współpraca z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Organizacje Pozarządowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Współpraca z organizacjami pozarządowymi)
14.07.2015
Przywrócenie podkatalogu 2015 rok w menu podmiotowym
Ukrycie podkatalogu 2015 rok w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawozdania finansowe Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu 2015 rok do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
06.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
26.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Informacje Wydz. Adm. Budowlanego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 19.06.2014 do 25.06.2014
 
25.06.2014
Dotyczy dokumentu: Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A., ścieków przemysłowych ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik2"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie odmowy uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ADM” (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...).
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załącznik do projekt uchwały - taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PW „ADM”.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. ws.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. ws.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (...).
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. ws.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (...)." na "projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. ws.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (...)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.:„Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. ws.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do projekt uchwały - taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PW „ADM”. "
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie odmowy uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ADM” (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. Witosa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Tylna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Polna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Małachowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. gen. Zaruskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. Dzika
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. gen. Andersa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty w zakresie budowy dróg – część IV, roboty dla potrzeb zad. inwestycyjnego p.n. Rozbudowa układu drogowego – ul. B. Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela .
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Roboty w zakresie budowy dróg – część IV, roboty dla potrzeb zad. inwestycyjnego p.n. Rozbudowa układu drogowego – ul. B. Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela .
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "sprostowanie ogloszenia"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Adamiec Maciej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WPO 19/00 Korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających ososbowości prawnej w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 19/00 Korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających ososbowości prawnej w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 18/00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 18/00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 16/00 Korekta podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 16/00 Korekta podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 15/00 Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 15/00 Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 14/00 Korekta podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 14/00 Korekta podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 13/00 Udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 13/00 Udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 06/00 Korekta podatku leśnego od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 06/00 Korekta podatku leśnego od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 05/00 Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 05/00 Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 04/00 Korekta podatku rolnego od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 04/00 Korekta podatku rolnego od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPO 03/00 Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPO 03/00 Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKS 11/11 - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKS 08/06-08 Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: stat
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 47/00 Wtórnik prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 47/00 Wtórnik prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 45/00 Wymiana prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zniszczenia blankietu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 45/00 Wymiana prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zniszczenia blankietu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 42/00 Wymiana prawa jazdy lub pozwolenia z tytułu zmian
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 42/00 Wymiana prawa jazdy lub pozwolenia z tytułu zmian
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 51/00 WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 51/00 WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 50/00 WYMIANA PRAWA JAZDY - POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI KIEROWCY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 50/00 WYMIANA PRAWA JAZDY - POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI KIEROWCY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 49/00 Zwrot zatrzymanych uprawnień po ustaniu przyczyny zatrzymania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 49/00 Zwrot zatrzymanych uprawnień po ustaniu przyczyny zatrzymania
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 48/00 PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ PO USTANIU PRZYCZYNY ZATRZYMANIA
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 48/00 PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ PO USTANIU PRZYCZYNY ZATRZYMANIA
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 43/00 Międzynarodowe prawo jazdy
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 43/00 Międzynarodowe prawo jazdy
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 40/00 Wymiana prawa jazdy na nowej generacji
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 40/00 Wymiana prawa jazdy na nowej generacji
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 39/00 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 39/00 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 34/15 Zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami, o zarejestrowanym pojeździe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 34/15 Zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami, o zarejestrowanym pojeździe
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wkm.k.34_15[1].doc
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi obejmującej opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej na lata 2015-2024.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Jabłoniowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Janowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. 3 Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego , nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wasilewskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – zadanie 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana drewnianych okien i drzwi na okna i drzwi PVC oraz ALU w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
24.06.2014
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 – II etap
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 – II etap
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 – II etap
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2014 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ocena zagrożenia deformacjami powierzchni terenu, uzdatnieniu podłoża oraz ocenie efektów uzdatnienia podłoża terenu zapadliska na działce nr 316/1 ob. 0012 Sosnowiec przy ul. Kalinowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.06.2014
Dotyczy dokumentu: REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont korytarza i portierni na parterze w budynku II LO im. E. Plater
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Wągródka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomościami, przy ul. Jaśminowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomościami, przy ul. Jaśminowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zestawienie zadań publicznych z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zostaną objęte wsparciem Gminy Sosnowiec wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. B. Prusa 253a.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. B. Prusa 253a.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług obejmujących sporządzenie trzech prognoz oddziaływania na środowisko - ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr: WPP.271.02.383.2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług obejmujących sporządzenie trzech prognoz oddziaływania na środowisko - ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr: WPP.271.02.383.2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na przebudowę sanitariatów dla dzieci - II etap w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie postępowania - REMONT POKRYCIA DACHU Z DOCIEPLENIEM NA SEGMENCIE ”B” w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska49 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA dotyczy Wyboru oferty na roboty budowlane Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia stropodachu z dociepleniem na segmencie basenu w budynku szkolnym przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu wchodzącego w skład CKZiU przy ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
21.06.2014
Dotyczy dokumentu: Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ocenia zagrożenia deformacjami powierzchni terenu, uzdatnieniu podłoża oraz ocenie efektów uzdatnienia podłoża terenu zapadliska na działce nr 316/1 ob. 0012 Sosnowiec przy ul. Kalinowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Górna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchom. niezabudowanej przy ul. Lenartowicza
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
20.06.2014
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy ZSO nr 10
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zużytych słupach trakcyjno-oświetleniowych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Nabór na pracownika Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Głównej na działce nr 1084/2 obręb Kazimierz Górniczy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Podjazdowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Plażowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Żeglarska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik8"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik7"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik6"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik5"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik4"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik3"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik2"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI)."
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla ..."
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Opel Combo Essentia Tour 1,4 o nr rej. SO 78606 - rok produkcji 2006, przebieg ok 323 709 km., samochód.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna w Sosnowcu” z siedzibą w Sosnowcu ul.Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul.Radosnej, zabudowanej garażem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 14.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul.Kordonowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia