Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
07.08.2014
Dodanie podkatalogu Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Wybory Samorządowe 2014 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
01.08.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawozdania finansowe Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu 2014 rok do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
10.07.2014
Zmiana nazwy katalogu Zamówienia Publiczne - Urząd do 15.04.2014 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zamówienia Publiczne - Zamówienia do 15.04.2014)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - Zamówienia do 30 tys. euro)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi powyżej 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - Zamówienia powyżej 30 tys. euro)
09.07.2014
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 15.04.2014 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - zamówienia do 15.04.2014)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - zamówienia do 30 tys. euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 11.07.2013 do 17.07.2013
 
17.07.2013
Dotyczy dokumentu: Zmiania sposobu użytkowania pomieszczenia pakowania na pomieszczenie standaryzacji oraz dobudowę dodatkowych pomieszczeń myjni pojemników istniejącego obiektu ubojni (...) w D. Górniczej - Gówna 91.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY prz zbiegu ulicy Koszalińskiej i al. Paderewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Romana Dmowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną" - etap II
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozprawa administracyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych i Odpadów Komunalnych przy ul. Radocha 4A.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sieci wodociągowej wraz ze zmianą trasy w ulicy 1go Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej w celu zasilania zespołu pięciu budynków mieszkalnych wraz ze złączem kablowym przy ul. Stefana Starzyńskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Bronowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nadbudowa łącznika między blokami B i B1 w ramach tematu -Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary” ul. Plac Medyków 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Sosnowcu, ul.Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 733/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 732/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 731/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, ul.Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 730/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 729/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 728/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 727/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Legionów 9.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja instalacji oczyszczania wody basenowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w - 1 etap
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca wraz z ich pielęgnacją.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa punktu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu surowców wtórnych na działce w rejonie ul. Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
16.07.2013
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lenartowicza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej i zaplecza w budynku szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Naprawa gzymsów wiaduktu oraz montaż barier ochronnych w ciągu ul. G. Narutowicza nad ul. 3 Maja w Sosnowcu".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont zadaszenia zlokalizowanego na terenie Rybaczówki” przy ul. Powstańców w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Remont zadaszenia_16072013ma.doc"
Dotyczy dokumentu: Remont zadaszenia zlokalizowanego na terenie Rybaczówki” przy ul. Powstańców w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik opisowka2011_budzet.ZIP
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik opisowka2011_wpf.ZIP
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela 1
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabala 2
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela 3
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 1
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 4
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 5
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 6
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 7
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 1
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 4
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 5
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 6
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-28S rok 2011.pdf" na "Sprawozdanie roczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-27S rok 2011.pdf" na "Sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-Z rok 2011.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N rok 2011.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-NDS rok 2011.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2010 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 10 - Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 09 - Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 08 - Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 07 - Zestawienie zbiorcze dotacji z budżetu miasta na cele publiczne
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 06 - Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 05 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 04 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010 - 2012 i lata kolejne
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 03a - Wydatki majątkowe na 2010 rok
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 03 - Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 02 - Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 01 - Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela - Przychody, rozchody
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela - Wydatki
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela - Dochody
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-28S rok 2010.pdf" na "Sprawozdanie roczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-27S rok 2010.pdf" na "Sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-Z rok 2010.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N rok 2010.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-NDS rok 2010.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za I kwartał 2012 roku.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za II kwartał 2011 roku." na "Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za I kwartał 2012 roku."
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za I kwartał 2012 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Majątek Gminy
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Majek Gminy za 2012 rok" na "Majątek Gminy za 2012 rok"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 726/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 725/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Wawel 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 724/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 724/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 723/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 722/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 711/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 707/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla 2 szt. drzew z gat. topola kanadyjska odm. późna (Populus xcanadensis „Serotina”)...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 705/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 704/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyrobów medycznych do realzacji programu Profilaktyka i leczenie raka żołądka i jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyrobów medycznych do realizacji programu "Profilaktyka i leczenie raka żołądka i jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Rykała Mateusz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe roczne składane w 2013 roku G - N
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Goncerz Jolanta - PUP Sosnowiec - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Frugalski Grzegorz - Sekretarz Miasta - Powołanie"
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska Zagłębie Sosnowiec złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Mały Tour de Pologne.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska Zagłębie Sosnowiec złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Mały Tour de Pologne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz uwag"
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska Zagłębie Sosnowiec złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Mały Tour de Pologne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "oferta"
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska Zagłębie Sosnowiec złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Mały Tour de Pologne.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie bójmy się przyszłości" złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Kolorowo i sportowo
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie bójmy się przyszłości" złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Kolorowo i sportowo
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz uwag"
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie bójmy się przyszłości" złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Kolorowo i sportowo
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "oferta"
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie bójmy się przyszłości" złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Kolorowo i sportowo
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.07.2013
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu zasilania BHH Mikrotech Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu” przy ulicy Skwerowej 21
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje spoleczne - Uchwala APTEKI
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "BIP - Konsultacje spoleczne - Uchwala APTEKI.pdf"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje spoleczne - Uchwala APTEKI
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "13.06.20 Uchwala RM ws ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych w Sosnowcu.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje spoleczne - Uchwala APTEKI
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "13.06.20 Uzasadnienie do Uchwaly Rady Miejskiej.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje spoleczne - Uchwala APTEKI
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "13.06.20 Zalacznik do Uchwaly Rady Miejskiej.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje spoleczne - Uchwala APTEKI
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik Nr 1 do wyjasnien z dnia 15.07.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik Nr 2 do wyjasnien z dnia 15.07.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik Nr 3 do wyjasnien z dnia 15.07.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik Nr 4 do wyjasnien z dnia 15.07.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik Nr 5 do wyjasnien z dnia 15.07.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik Nr 6 do wyjasnien z dnia 15.07.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: WPP 02/02 DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WNIOSEK 2.rtf"
Dotyczy dokumentu: WPP 02/02 DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WPP 01/01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WNIOSEK.rtf"
Dotyczy dokumentu: WPP 01/01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 292/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 698/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ....
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 697/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 696/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 695/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 13
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 694/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 692/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Legionów 9.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 693/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 691/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wawel 1.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 690/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 689/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 66.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Koszalińskiej ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Koszalińskiej, zabudowanych garażami."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Koszalińskiej ...
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Koszalińskiej, zabudowanych garażami.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy G.Zapolskiej, zabudowanej garażami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Niepodległości...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WAB 01/01 Decyzja o warunkach zabudowy/o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Koszalińskiej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy R.Dmowskiego...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Czerwonego Krzyża...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Bohaterów Monte Cassino ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Romana Dmowskiego...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Bohaterów Monte Cassino...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 767 P.M. Sosnowca z dnia 27.06.2013r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 767 P.M. Sosnowca z dnia 27.06.2013r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci enektroenergetycznej kablowej przy ul. 11 Listopada.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci enektroenergetycznej kablowej przy ul. 11 Listopada.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci enektroenergetycznej kablowej przy ul. Braci Mieroszewskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci enektroenergetycznej kablowej przy ul. Braci Mieroszewskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa grupowego węzłacieplnego przy ul Maliny i Niwecka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa grupowego węzłacieplnego przy ul Maliny i Niwecka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana linii kablowej 6 kV przy ul. Starej, Sobieskiego i Kierocińskiej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana linii kablowej 6 kV przy ul. Starej, Sobieskiego i Kierocińskiej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej przy ul Gacka 83.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej przy ul Gacka 83.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. postępowań ustalających wysokość opłaty w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. postępowań ustalających wysokość opłaty w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. kontroli w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. kontroli w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
14.07.2013
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, informuje, o złożeniu przez Wielkopolską Fundację „ETOH” oferty na realizację programu pn. „Mój świadomy wybór”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, informuje, o złożeniu przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad Astra” oferty na realizację programu pn. „Edukacja rozwojem osobistym”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Konkurs na realizację ofert na realizację w 2013 roku programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci enektroenergetycznej napowietrznej przy ul Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ ul.Saperów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 5-cio letnią dzierżawę nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod boks garażowy o pow. 21 mkw poł. przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
13.07.2013
Dotyczy dokumentu: Remont dwóch sanitariatów uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ ul. Kujawska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ ul. Kujawska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 11.04.2013 w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
12.07.2013
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej w celu zasilania garaży przy ul. Minerów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 11go Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrole 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kontrole ZAK"
Dotyczy dokumentu: Kontrole 2013
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Kontrole ZAK
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I, II i III ZAMÓWIENIA Remonty nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca – Etap II.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont mogiły zbiorowej nieznanych powstańców styczniowych z lat 1863-1864r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy Wakacyjne Grilowanie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "B. SSTWiOR" na "B. STWiOR"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B. SSTWiOR"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "A. " na "A. Instalacje wentylacji i klimatyzacji - Wzmocnienie otworow przez strop"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A. "
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "C. Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu: Zarz.783 z 1.07.13 w/s upoważnienia sekretarza miasta do przeglądu i wstępnej dekretacji korespondencji...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.782 z 28.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Białostockiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.781 z 28.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.11 Listopada
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.780 z 28.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Plonów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.779 z 28.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Warneńczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.778 z 28.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.777 z 28.06.13 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.776 z 1.07.13 w/s wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.775 z 1.07.13 w/s zmiany zarz.614/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.774 z 1.07.13 w/s zmiany zarz.970/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.773 z 1.07.13 w/s upoważnienia sekretarza miasta do wykonywania czynności prawnych w imieniu prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.772 z 1.07.13 w/s upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.771 z 1.07.13 w/s powołania p.A.Madeja na stanowisko z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.770 z 1.07.13 w/s powołania na stanowisko dyr. PUP
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.769 z 28.06.13 w/s odwołania ze stanowiska dyr. PUP
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.768 z 27.06.13 w/s konkursu ofert na zadania w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.767 z 27.06.13 w/s przyznania dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.766 z 27.06.13 w/s zmiany zarz.408/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.600 z 5.06.13 w/s powołania zespołu roboczego ds. remontu ul.Będzińskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.600 z 5.06.13 w/s powołania zespołu roboczego ds. remontu ul.Będzińskiej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.600.doc"
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 10 w Sosnowcu, ul. Czołgistów 12.- Etap I
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Podpisy"
Dotyczy dokumentu: Eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksową usługę konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa i montaż urządzeń dla wyposażenia Ogrodu Jordanowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont dwóch sanitariatów uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 745/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 06.06.2013r. Nr 697/XXXIX/2013 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 744/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do uchylenia i stwierdzenia nieważności Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6.06.2013r. Nr 689/XXXIX/2013 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 743/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do uchylenia i stwierdzenia nieważności Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 06.06.2013r. Nr 692/XXXIX/2013 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.765 z 28.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.765 z 28.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.765zał.3.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.765 z 28.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.765zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.765 z 28.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.765zał.1.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.764 z 26.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.765 z 28.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.764 z 26.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.764zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.763 z 26.06.13 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.763 z 26.06.13 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.763zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.764 z 26.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.763 z 26.06.13 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 WNIOSEK O UZGODNIENIE PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta informacyjna ZUDP.rtf"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ GŁÓWNYCH NAJEMCÓW.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Zegadłowicza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.762 z 24.06.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.761 z 24.06.13 w/s upoważnienia do z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.760 z 24.06.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.759 z 24.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowicko dyr. CKZiU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.758 z 24.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowicko dyr. CKZiU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.756zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.756zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.756zał.3.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.756zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.757 z 24.06.13 w/s upoważnienia do zastępstwa Skarbnika Miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.756zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 24.06.13 w/s konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.755 z 24.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiązowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowiecu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO Z DNIA 27.06.2013 ROKU
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie przetargu na przebudowę drogi pożarowej wraz z wykonaniem systemu odwadniającego i kanalizacji - sprawa nr 23/DPS/I/2013.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
11.07.2013
Dotyczy dokumentu: Zarz.754 z 24.06.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.753 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 18
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.752 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 25
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.751 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 33
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.750 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 39
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.749 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 57
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.748 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Szkoły Podst. nr 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.747 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Szkoły Podst. nr 27
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.746 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Gimnazjum nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.745 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.ZSO nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.744 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.ZSS nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa produktów farmaceutycznych - Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Suchej 21
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu: Zarz.743 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.742 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr.Przedszkola M. nr 7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.741 z 21.06.13 w/s powołania komisji konkursowej na stanowisko dyr. MOS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.740 z 21.06.13 w/s przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul.1 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.738 z 21.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.738 z 21.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.738zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.739 z 24.06.13 w/s powołania zespołu roboczego do opracowania dokumentacji aplikacyjnej proj. uciepłownienie os.Rudna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.738 z 21.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.737 z 19.06.13 w/s rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod handel
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.736 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.729 z 19.06.13 w/s rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.735 z 19.06.13 w/s sprzedaży nieruchomości przy ul.Kraszewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.734 z 19.06.13 w/s zmiany zarz.1131/10
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.732 z 19.06.13 w/s zmiany zarz.1489/12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.732 z 19.06.13 w/s zmiany zarz.1489/12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.732zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.732 z 19.06.13 w/s zmiany zarz.1489/12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.732zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.733 z 20.06.13 w/s przydzielenia miejskich stypendiów sportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.732 z 19.06.13 w/s zmiany zarz.1489/12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.731 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.730 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Bronowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.728 z 19.06.13 w/s zmiany zarz.158/12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/2013 Z DN. 10.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 10.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: Zarz.727 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy al.Mireckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.726 z 19.06.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.725 z 19.06.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej przy ul. Juliuszowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa odcinka linii kablowej 6kV relacji ST. Porąbka Zawodzie - Metz II Kleeberga przy ul. Kleeberga.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z przyległym parkingiem, drogami dojazdowymii infrastrukturą przy ul. Południowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Planowanie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem przy ul. Wapiennej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Umorzenie postępowania - zmiana linii kablowej 6 kV relacji st.380"Leszno"- st.393"Mireckiego".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Mireckiego i ul. Ks. W. Sedlaka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w okolicach ul. Legionów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej i izolowanej linii napowietrznej NN przy ul. Gałczyńskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej na działkach przy ul. Kraszewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ul. Niepodległości, zabudowanych garażami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/2013 Z DN. 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 25.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.724 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Klimontowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.723 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Klimontowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.722 z 19.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Przygranicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.721 z 19.06.13 w/s dzierżawy gruntu przy ul.Małachowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.720 z 19.06.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.719 z 19.06.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.718 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.717 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.716 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.715 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.714 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.713 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 16
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.712 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 42
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.711 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela PPP nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.710 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.709 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela PPP nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.708 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela PPP nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.707 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.706 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.705 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 39
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.704 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.703 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 16
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.702 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZS nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.701 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZST
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.700 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 23
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.699 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.698 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSEiI
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.697 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.696 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.695 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.694 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.693 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.692 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSME
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.691 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSEiI
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.690 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.689 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSME
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.688 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 9
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.687 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSS nr 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.686 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 9
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.685 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSO nr 13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.684 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSS nr 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.683 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.682 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSS nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.681 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSTiL
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.680 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ZSU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.679 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.678 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 57
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.677 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 47
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.676 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 55
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.675 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 59
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.674 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 43
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.673 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 16
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 04.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dn. 04.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: Zarz.672 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 43
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.671 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 35
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.670 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 40
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.669 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 39
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.668 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.667 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 29
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 04.07.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.666 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 27
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 20.06.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.665 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podst. nr 15 51
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.664 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 54
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.663 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 38
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.662 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 45
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2013 Z DNIA 23.05.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 44/2013 z dn. 23.05.2013r."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 660/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4/I/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz ustalenia ich składów osobowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4/I/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz ustalenia ich składów osobowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.661 z 19.06.13 w/s powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola M. nr 51
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia VIII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Legionów 9 z Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu, ul. Legionów 9.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia X Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla 2 szt. drzew z gat. topola kanadyjska odm. późna (Populus xcanadensis ‘Serotina’), uznanych za pomnik przyrody ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 679/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu programu zdrowotnego pn.: „Leczenie niepłodności metodą ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia VII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Jana Kilińskiego
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca” spośród laureatów Odznaki.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.660 z 19.06.13 w/s wyników konkursu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.659 z 18.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.658 z 18.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Fredry
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia IX Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 z Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Miasta Sosnowiec dotyczącego uwag do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.657 z 18.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Gacka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.656 z 18.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Fredry
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/I/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz ustalenia ich składów ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca do ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu oraz do przejęcia zobowiązań ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Wawel 1 z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Sosnowcu, ul. Wawel 1.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131 z Zespołu Szkół Usługowych...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42 z Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca do podjęcia czynności koniecznych w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w spółkę ....
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie z przekształcenia Samodzielnego Publicznego ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.655 z 18.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wagowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki „Zagłębie Sosnowiec” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 660/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku ws. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2013 r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostek budżetowych pod nazwą Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół ...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.654 z 18.06.13 w/s powołania komisji konkursowej do zaopiniowania zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Legionów 9.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.653 z 14.06.13 w/s zmiany zarz.102/02
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 14.06.13 w/s wykupu nieruchomości przy ul.Tarnowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Wawel 1.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.651 z 14.06.13 w/s wykupu nieruchomości przy ul.Tarnowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.650 z 14.06.13 w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania wniosków o stypendia sportowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.648 z 14.06.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.649 z 7.06.13 w/s rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.648 z 14.06.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.648zał..xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131 z Zespołu Szkół Usługowych w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66 z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131 z Zespołu Szkół Usługowych w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostek budżetowych pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz.647 z 12.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.647 z 12.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.647zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.648 z 14.06.13 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 742/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/I/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 741/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 660/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.646 z 12.06.13 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.646 z 12.06.13 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.646zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.647 z 12.06.13 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.646 z 12.06.13 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.645 z 7.06.13 w/s skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Narutowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.644 z dnia 7.06.13 w/s przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul.Narutowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.643 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kościuszkowców
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.642 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.641 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Pięknej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.640 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.639 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Jagiellońskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.638 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wspólnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.637 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Towarowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.636 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dąbrowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 740/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie skargi Pana B. S. i Pana K. O. na dyrektora Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.635 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 739/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie skargi Państwa E. B. i M. B. na dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.634 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zapolskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.633 z 7.06.13 w/s zmiany zarz.567/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.632 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Armii Krajowej/Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.631 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.11 Listopada/Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 738/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie skargi Pani Krystyny Kerner– Firszt na Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 737/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie skargi Pani M. K. – P. na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.630 z 10.06.13 w/s powołania zakładowej komisji socjalno-bytowej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.628 z 10.06.13 w/s odwołania I z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.627 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.626 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Naftowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.625 z 7.06.13 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Grota Roweckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.624 z 7.06.13 w/s przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/placówki oświatowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.623 z 7.06.13 w/s upoważnienia z-cy prezydenta do zastępstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.622 z 6.06.13 w/s udzielenia pełnomocnictwa RPWik
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.621 z 6.06.13 w/s zmiany regulaminu usług MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 5.06.13 w/s zmiany zarz.1050/11
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.620 z 6.06.13 w/s zmiany zarz.59/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 5.06.13 w/s zmiany zarz.1050/11
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.599.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 5.06.13 w/s zmiany zarz.1050/11
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarz.599.doc
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 5.06.13 w/s zmiany zarz.1050/11
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.599.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 5.06.13 w/s zmiany zarz.1050/11
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarz.599.doc
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 WNIOSEK O UZGODNIENIE PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 736/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji jednostek budżetowych pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 735/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji jednostek budżetowych pod nazwą Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Sosnowcu, ul.Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 733/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 732/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 731/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, ul.Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2013 Z DN. 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DN. 03.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 46/2013 z dn. 03.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 43/2013 Z DNIA 09.05.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 43/2013 z dn. 09.05.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 43/2013 Z DNIA 09.05.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 43/2013 Z DNIA 09.05.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa w zakresie badania nośności obiektu mostowego w ciągu ul. Dworcowej nad ciekiem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/2013 Z DN. 10.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 57/2013 w dn. 10.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie_konsultacje_11072013.pdf"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Formularz zglaszania opinii_11072013.doc
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz zglaszania opinii_11072013.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt Programu Wspolpracy11072013.pdf"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dyrektor MOSIR Sosnowiec ogłasza nabór na Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dyrektor MOSIR Sosnowiec ogłasza nabór na Kierownika zespołu w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 730/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 729/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/2013 Z DN. 25.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 56/2013 z dn. 25.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie za pośrednictwem istniejących wylotów: do rzeki Pogorii i Potoku Babia Ława wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Dąbrowy Górniczej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie za pośrednictwem istniejących wylotów do rzeki Pogorii i Potoku Babia Ława wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu D. Górniczej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia