Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.02.2015
Zmiana nazwy katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rok 2015)
Zmiana nazwy katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rok 2015)
Dodanie podkatalogu Rok 2015 do katalogu Zarządzenia w menu przedmiotowym
06.02.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plan Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu 2015 rok do katalogu Plan w menu podmiotowym
22.01.2015
Usunięcie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 z katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 do katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 z katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 do katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w menu podmiotowym
20.01.2015
Dodanie podkatalogu KOMISJA SAMORZĄDNOŚCI I ORGANIZACYJNA do katalogu 2015 w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 10.01.2014 do 16.01.2014
 
16.01.2014
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społ. zw. z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Kapturka" dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 3"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 4"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej ,poł.w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Towarowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Zapolskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sosnowcu przy ulicy Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa słupowej stacji transformatorowej i budowa linii kablowej SN od miejsca wcinki w kabel 6kV relacji st. (...) w Sosnowcu przy ul. Dąbrowskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej (WZO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 42/2013 Z DN. 12.12.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 12.12.2013r."
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2013 roku
Dotyczy dokumentu: Wydział Komunikacji (WKM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie za okres 01.10.2013- 31.12.2013 r. z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pienięznych Gminy Sosnowiec oraz jednostek organizacyjnych (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja istniejącego torowiska tramwajowego na liniach 21, 24, 27.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
15.01.2014
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 53/2013 Z DNIA 22.11.2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik : Materiał : Profilaktyka i opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą miasta Sosnowca"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 53/2013 Z DNIA 22.11.2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 53/2013 z dnia 22.11.2013"
Dotyczy dokumentu: WGG 07/10 WNIOSEK O UZGODNIENIE PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Urząd Miejski w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Ul. Czeladzka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Al. Mireckiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.01.2014
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły o powierzchni 9205 m2, położonej w Sosnowcu przy ul. Północnej 61.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kapturka” dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kapturka” dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Urząd Miejski w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny Formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2014 roku programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny Formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2014 roku programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przyznanie środków finansowych na realizację w 2014 r. w Zadaniu Nr 5 pn. „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podatek rolny i leśny
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Podatek rolny i leśny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Podstawowe informacje-PODATEK ROLNY"
Dotyczy dokumentu: Podatek rolny i leśny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Podstawowe informacje-PODATEK ROLNY
Dotyczy dokumentu: Protokół z konsult. w sprawie zmiany uchwa. Nr 532/XXXII/2012 RM w Sosnowcu z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 RM w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ze zmianą trasy linii kablowej 6 (20) kV relacji: stacja transformatorowa nr 943 6/0.4 kV „Rudna VT-1” pole nr 1 – (...) „Rudna VT-3” pole nr 1 przy ulicy Staropogońskiej i Gospodarczej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ze zmianą trasy linii kablowej 6 (20) kV relacji: stacja transformatorowa nr 111 6/0.4 kV „Rudna VT-6” pole nr 3 – (...) „Rudna VT-8” przy ulicy Czeladzkiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
13.01.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków przy ulicy Juliuszowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kontrola – realizacja zadań w ramach organizacji wykrywania i alarmowania – OC.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w nowym brzmieniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: W sprawie wniosku wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Grota Roweckiego oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 6352 obręb Sosnowiec 9.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kisielewskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
11.01.2014
Dotyczy dokumentu: Ogł. Ministra Infrastruktury i Rozwoju - zawiadamia o rozpoczęciu procedury strateg. oceny oddziaływana na środowisko dla proj. Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogł. Ministra Infrastruktury i Rozwoju - zawiadamia o rozpoczęciu procedury strateg. oceny oddziaływana na środowisko dla proj. Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
10.01.2014
Dotyczy dokumentu: Zad. I – Bud. kanalizacji sanit. w ramach Projektu pt. „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II”, tj. Kontrakt 01–Bud. sieci kan. sanitarnej w PJO A5, A6, A7, A8 Kontrakt 02 - w PJO A9, A10, A11, A12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta, która została złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych „Kraina uśmiechu” operetka Franza Lehara.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Nr sprawy: COW-ZAF 27.PŻ.1.2014 - Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Nr sprawy: COW-ZAF 27.PŻ.1.2014 - Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych,ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, ze stacji paliw oraz myjni samochodowej przy ul. 11 Listopada 112
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Wagowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w trybie bezprzet.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagielońskiej w Sosnowcu - etap I.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wynik - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagielońskiej w Sosnowcu - etap I.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 9 stycznia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 9 stycznia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zdjęcia"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 9 stycznia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/2013 Z DNIA 19.12.2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedeznia Komisji w dniu 19.12.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2013 Z DNIA 19.12.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 19.12.2013r."
Dotyczy dokumentu: Zarz.1135 z 28.12.11 w/s zmiany zarz.552/10
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2013 Z DNIA 19.12.2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/2013 Z DNIA 19.12.2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rykała Mateusz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 3-go Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia