Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
29.08.2014
Dodanie podkatalogu Informacje i komunikaty do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
07.08.2014
Dodanie podkatalogu Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej do katalogu Wybory Samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Wybory Samorządowe 2014 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
01.08.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawozdania finansowe Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu 2014 rok do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
10.07.2014
Zmiana nazwy katalogu Zamówienia Publiczne - Urząd do 15.04.2014 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zamówienia Publiczne - Zamówienia do 15.04.2014)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - Zamówienia do 30 tys. euro)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi powyżej 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - Zamówienia powyżej 30 tys. euro)
09.07.2014
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 15.04.2014 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - zamówienia do 15.04.2014)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 17.07.2013 do 23.07.2013
 
23.07.2013
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych formalnie, które wpłyneły na konkurs ofert na realizację w 2013 zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu , Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DN. 03.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Oświaty w dn. 03.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2013 Z DNIA 20.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dn. 20.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2013 Z DNIA 13.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dn. 13.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Adamiec Maciej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Adamiec Maciej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni tj. od 01.07.2013 r. do 21.07.2013 r. wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Narutowicza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
22.07.2013
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kożuch Justyna - rozpoczęcie wydawania decyzji w trybie adm."
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie wyniku przetargu na przebudowę drogi pożarowej wraz z wykonaniem systemu odwadniającego i kanalizacji - sprawa nr 24/DPS/I/2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego – 3 etaty.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego – 3 etaty.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 37/2013 z dnia 24.06.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.15.07.2013"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał WGN"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał WRF"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał WPS"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał WED"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał SRW"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał COP"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał WRF 2"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/2013 z dnia 15.07.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik - materiał WPG"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 35/2013 Z DN. 14.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 35/2013 z dn. 14.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 35/2013 z dnia 22.04.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 35/2013 z 22.04.2013 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 35/2013 z dnia 22.04.2013 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół Nr 35/2013 z 22.04.2013 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 36/2013 z dnia 23.05.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 36/2013 z 20.05.2013 r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 35/2013 Z DN. 14.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 14.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 36/2013 z dnia 23.05.2013 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół Nr 36/2013 z 20.05.2013 r.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Broniewskiego na działkach nr 1490/6, 1490/1 obręb Kazimierz w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydział Planowania Przestrzennego (WPP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont mogiły zbiorowej nieznanych powstańców styczniowych z lat 1863-1864r.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksową usługę konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont dwóch sanitariatów uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gacka.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wagowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Fredry.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Fredry.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wspólna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Traugutta.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Przygraniczna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bronowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Al. Mireckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Towarowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Dąbrowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
21.07.2013
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.07.2013r. o godzinie 10.00 w sali nr 319 Urzędu Miejskiego odbędzie się druga licytacja ruchomości.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu - ETAP 2
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa dystrybutorów z workami na psie zanieczyszczenia.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk i wykonanie materiałów oraz gadżetów promocyjnych do programu "Aktywny senior 60 plus".
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa budynku usługowego na działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii przy ul. Szreniawskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postanowienie P.M. Dąbrowa Górnicza - Modernizacja istniejącego torowiska tramwajowego na liniach 21, 24, 27 w ul. Mariacka i Żeromskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja istniejącego torowiska tramwajowego na liniach 21, 24, 27 w ul. Mariacka i Żeromskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
19.07.2013
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 36/2013 z dnia 23.05.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 36/2013 z 20.05.2013 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 35/2013 z dnia 22.04.2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 35/2013 z 22.04.2013 r."
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Gacka i Zagórskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej na działce nr 1285/6 Klimontów przy ul. 11go Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem, drogami dojazdowymi, pylonem reklamowym oraz zjazdem z ul. Sobieskiego przy ul. Sobieskiego 64
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Broniewskiego na działkach nr 1490/6, 1490/1 obręb Kazimierz w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedłużenie linii nr 15 do Osiedla Zagórze w Sosnowcu przy ulicach: Braci Mieroszewskich – Białostockiej – Paderewskiego – Marszałka Rydza Śmiałego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Broniewskiego na działkach nr 1490/6, 1490/1 obręb Kazimierz w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na 5-cio letnią dzierżawę działki niezabudowanej poł. przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na 5-cio letnią dzierżawę działki niezabudowanej poł. przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Towarowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sosnowcu przy ul. Ciepłej 7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu , Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gminnej, położonej w Sosnowcu przy ul. Al. Zwycięstwa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Będzińskiej / Kopernika.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nitwinko Wojciech
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa małej elektrowni wodnej na bazie istniejącego jazu na rzece Czarna Przemsza w km 28+091 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
18.07.2013
Dotyczy dokumentu: Adamiec Maciej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 752/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia miastu Jaworzno prowadzenia zadania publicznego obejmującego przygotowanie budowy Drogi Trasy Średnicowej Katowice – Dąbrowa ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 751/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Sosnowcu...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 750/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/10/2013 z 10.01.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała" na "Uchwała Nr 4100/IV/10/2013 z 10.01.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 749/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/10/2013 z 10.01.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/248/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Uchwała Nr 4100/IV/248/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/248/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 748/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/247/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. u. budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inf.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Uchwała Nr 4100/IV/247/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. u. budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inf."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/247/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. u. budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inf.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 747/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I półrocze 2010 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I półrocze 2011 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 746/XLII/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 605/XXXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie miesięczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/23/2012 z 11.01.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/77/2013 z 16.04.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2012 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Uchwała Nr 4100/IV/77/2013 z 16.04.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2012 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/77/2013 z 16.04.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2012 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/219/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfin. deficytu w kwocie 61.774.390 zł, przedstawionego w proj. u. budżetowej na 2012 rok M. S-c.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Uchwała Nr 4100/IV/219/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfin. deficytu w kwocie 61.774.390 zł, przedstawionego w proj. u. budżetowej na 2012 rok M. S-c."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/219/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfin. deficytu w kwocie 61.774.390 zł, przedstawionego w proj. u. budżetowej na 2012 rok M. S-c.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/218/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2026.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Uchwała Nr 4100/IV/218/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2026."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/218/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2026.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/217/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadn. i materiałami infor.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Uchwała Nr 4100/IV/217/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadn. i materiałami infor."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/217/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadn. i materiałami infor.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/IV/91/2012 z 19.04.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/55/2011 z 23.03.2011 r. V SO RIO w Katowicach w spr: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu m. Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/54/2011 z dnia 23 marca 2011 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej na 2011
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/185/2010 z 15.12.2010 r. V SO RIO w Katowicach w spr: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/184/2010 z 15.12.2010 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 86.008.596 zł, przedstawionego w proj. u. budżetowej na 2011 rok M. S-ca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/183/2010 z 15.12.2010 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowca proj. u. budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inform.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/88/2011 z 28.04.2011 r. V SO RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/165/2009 z 11.12.2009 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uc. budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu M S-ca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/164/2009 z 11.12.2009 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 118.306.120 zł przedstawionego w proj. budżetu na 2010 rok M. S-ca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/V/163/2009 z 11.12.2009 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. u. budżetowej na 2010 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal. i uzasadnieniem
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwala_Wieloletnia Prognoza Finansowa_na_2013 - 2026.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_1_WPF_2013-2026.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_2_Wieloletnie Przedsiewziecia Biezace.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_3_Wieloletnie Przedsiewziecia Majatkowe.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zal_4_Umowy.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_5_Poreczenia.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Objasnienia_WPF_2013.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 523/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała ws. budżetu na 2013r.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 1 - Wyodrebnione dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 2 - Plan dochodow podlegajacych przekazaniu do budzetu panstwa na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 3 - Plan wydatkow majatkowych na 2013 rok jednorocznych.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 4 - Plan przychodow i wydatkow zakladu budzetowego na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 5 - Plan dochodow dla wyodrebnionego rachunku dochodow oswiatowych jednostek budzetowych na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Sosnowca na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik Nr 7 - Dochody i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela Nr 1 - Prognozowane dochody budzetu miasta Sosnowca na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela Nr 2 - Plan wydatkow budzetu miasta Sosnowca na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela Nr 3 - Plan przychodow i rozchodow na 2013 rok.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SPIS TRESCI 2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_1a_dochody_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_1b_wydatki_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_1c_rozchodyprzychody_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_1d_WPF_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_2_zaklady_i_wlasne_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_3_rzadowe_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_4a_majatkowe_jednoroczne_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_4b_WPM_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_5_CZ_OPISOWA_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_5a_WPB_za_2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zal_5b_umowy za 2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 36/2013 Z DN. 11.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 11.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela 1
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela 2
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Tabela 3
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załacznik 1
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załacznik 2
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 4
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 5
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 6
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 7
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Objaśnienia
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 1
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 4
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 283/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2012-2026
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załacznik 5
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-28s rok 2012.pdf" na "Sprawozdanie roczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-27s rok 2012.pdf" na "Sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-Z rok 2012.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N rok 2012.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-NDS rok 2012.pdf" na "Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 36/2013 Z DN. 11.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 36/2013 w dn. 11.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia KGKiK z dnia 02.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2013 Z DNIA 03.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2013 Z DNIA 03.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 48 03.07. 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 529.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2013 Z DNIA 02.07.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 47 z dnia 02.07.2013r."
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi pozarowej wraz z wykonaniem systemu odwadniajacego i kanalizacji - sprawa nr 24/DPS/I/2013
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenia w sprawie rozeznania cenowego dla Zespołu Opiekuńczo Wychowawczych Nr 3, ul. Szczecińska 11.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
17.07.2013
Dotyczy dokumentu: Zmiania sposobu użytkowania pomieszczenia pakowania na pomieszczenie standaryzacji oraz dobudowę dodatkowych pomieszczeń myjni pojemników istniejącego obiektu ubojni (...) w D. Górniczej - Gówna 91.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY prz zbiegu ulicy Koszalińskiej i al. Paderewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Romana Dmowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną" - etap II
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozprawa administracyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych i Odpadów Komunalnych przy ul. Radocha 4A.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sieci wodociągowej wraz ze zmianą trasy w ulicy 1go Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej w celu zasilania zespołu pięciu budynków mieszkalnych wraz ze złączem kablowym przy ul. Stefana Starzyńskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Bronowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nadbudowa łącznika między blokami B i B1 w ramach tematu -Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary” ul. Plac Medyków 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 734/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Sosnowcu, ul.Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 733/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 732/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 731/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, ul.Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 730/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Sosnowcu, ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 729/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 728/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 727/XL/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Legionów 9.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja instalacji oczyszczania wody basenowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w - 1 etap
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca wraz z ich pielęgnacją.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa punktu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu surowców wtórnych na działce w rejonie ul. Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia