Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.07.2014
Zmiana nazwy katalogu Zamówienia Publiczne - Urząd do 15.04.2014 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zamówienia Publiczne - Zamówienia do 15.04.2014)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - Zamówienia do 30 tys. euro)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi powyżej 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - Zamówienia powyżej 30 tys. euro)
09.07.2014
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 15.04.2014 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - zamówienia do 15.04.2014)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi do 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - zamówienia do 30 tys. euro)
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miasta - przetargi powyżej 30 tys. euro w menu przedmiotowym (nowa nazwa Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro)
09.06.2014
Dodanie katalogu Budżet Obywatelski do menu przedmiotowego
Usunięcie katalogu Budżet Obywatelski z menu podmiotowego
Dodanie podkatalogu Budżet Obywatelski do katalogu Urząd Miejski w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.06.2013 do 13.06.2013
 
13.06.2013
Dotyczy dokumentu: Druk i wykonanie materiałów oraz gadżetów promocyjnych do programu Aktywny Senior 60 +.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 4"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 3"
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprostowanie"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2013 Z DNIA 12.06.2013R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2013 Z DNIA 12.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia KKSiR w dniu 12.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2013 Z DNIA 12.06.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie urządzeń wodnych oraz wycinanie roślin z wód i brzegu w rejonie kąpieliska na akwenie Stawiki przy ul. Kresowej 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącego pomostu oraz wykonanie pomostu pływającego na akwenie Stawiki w Sosnowcu przy ul. Kresowej 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
12.06.2013
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia - COW-ZAF 27/WL/6/2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola wydanych licencji – krajowy transport osób, rzeczy, transport drogowy taksówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi - I etap.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Prezydenta Miasta Sosnowca o pierwszej licytacja ruchomości.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa ławek betonowych z oparciem
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa ławek betonowych z oparciem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: I Zastępca Prezydenta Miasta – Arkadiusz Chęciński
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych - II etap w budynku Przedszkola Miejskiego 44 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowie budynku warsztatu obsługi samochodów wraz ze sklepem z częściami samochodowymi przy ul. Kombajnistów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu oraz projektu Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zag. Strefy Gosp. – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
11.06.2013
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu – I etap
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze Wykonawcy na roczny przeglad techniczny budynków ZOW1,2,3,4.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze Wykonawcy na roczny przeglad techniczny budynków ZOW1,2,3,4.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wynik"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze Wykonawcy na roczny przeglad techniczny budynków ZOW1,2,3,4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu nieograniczonego na przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za III kwartał 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-27s rok 2012.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-28s rok 2012.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-NDS rok 2012.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-N rok 2012.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca” spośród laureatów Odznaki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15. "
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 698/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 698/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 698/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik Nr 1 do Uchwały 698/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 czerwca 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 698/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik Nr 2 do Uchwały 698/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 czerwca 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 697/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 697/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 698/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 697/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik Nr 1 do Uchwały 697/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 czerwca 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 697/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik Nr 2 do Uchwały 697/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 czerwca 2013 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 697/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 696/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 695/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 694/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Klilińskiego 31.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 694/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Klilińskiego 31.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 693/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.Jana Kilińskiego z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 692/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Legionów 9.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 691/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Wawel 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 690/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 689/XXXIX/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Grota Roweckiego 66.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Grota Roweckiego 66.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Legionów 9.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Klilińskiego 31 .
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Wawel 1.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.Jana Kilińskiego z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych z siedzibą w Sosnowcu przy ul.mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131 .
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Grota Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO Z DNIA 29 MAJA 2013 ROKU.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20 zostamie wywieszony na okres 21 dni tj. od 20.05.2013 r. do 09.06.2013 r. wykaz nieruchomości położonej przy ul. Legionów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
10.06.2013
Dotyczy dokumentu: Dostawa ławek betonowych z oparciem
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ilości 2 szt. oraz wymalowanie znaków R – 1 w ilości około 30 szt. na planowanym szlaku rowerowym na terenie Gminy Sosnowiec (teren Lasu Zagórskiego).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości ul. Porębska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Zamkowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk i wykonanie materiałów oraz gadżetów promocyjnych do programu Aktywny Senior 60 +.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Zamkowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Wspólna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk i wykonanie materiałów oraz gadżetów promocyjnych do programu Aktywny Senior 60 +.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa przewozowa 39 uczniów niepełnosprawnych /w tym 10 wózków inwalidzkich/ z Sosnowca do i z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 samochodem ostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych trasa 150 km.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. W. Stwosza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa przewozowa 53 uczniów niepełnosprawnych /w tym 3-5 wózków inwalidzkich/ z Sosnowca do i z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych trasa 138 km
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Traugutta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa przewozowa 39 uczniów niepełnosprawnych /w tym 10 wózków inwalidzkich/ z Sosnowca do i z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 samochodem ostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych trasa 150 km.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Naftowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa przewozowa 53 uczniów niepełnosprawnych /w tym 3-5 wózków inwalidzkich/ z Sosnowca do i z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych trasa 138 km
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 34/2013 Z DN. 07.06.2013R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 07.06.2013r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 34/2013 Z DN. 07.06.2013R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 679/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu programu zdrowotnego pn.: „Leczenie niepłodności metodą ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla 2 szt. drzew z gat. topola kanadyjska odm. późna (Populus xcanadensis ‘Serotina’), uznanych za pomnik przyrody ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: MOSiR Sosnowiec ogłasza pisemny pszetarg nieograniczony na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Protokół Komisji Wyborczej z głosowania do Rady Dzielnicy Środula z dn. 9 czerwca 2013 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu: Protokół Komisji Wyborczej z głosowania do Rady Dzielnicy Środula z dn. 9 czerwca 2013 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół Komisji Wyborczej z głosowania do Rady Dzielnicy Środula z dn. 9 czerwca 2013 roku.
Dotyczy dokumentu: Protokół Komisji Wyborczej z głosowania do Rady Dzielnicy Środula z dn. 9 czerwca 2013 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Komisji Wyborczej z głosowania do Rady Dzielnicy MACZKI z dn. 9 czerwca 2013 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na 5-cio letnią dzierżawę działki niezabudowanej poł. przy ul. Wiosny Ludów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Makowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Przemysłowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dobudowa trzech garaży, rozbiórka istniejącego garażu oraz przebudowa placu manewrowego przy ul. Kościelnej 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Hubala- Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Hubala- Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Jaśminowa-Tabelna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
09.06.2013
Dotyczy dokumentu: COW-ZAF27/PŻ/7/2013 - Numer ogłoszenia: 208780 - 2013 - informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę świeżych owoców i warzyw.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów - III etap w SP 39.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Udziałowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Tabelna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plażowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Narutowicza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Malczewskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Makowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Kreksów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Daniłowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Ciasna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Słoneczna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
08.06.2013
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 w Sosnowcu - I etap.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie okresowej kontrolii stanu technicznego budynków dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Suchej 21.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
07.06.2013
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Kompleksowa obsługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca" na "Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa dystrybutorów z workami na psie zanieczyszczenia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dystrybutorów z workami na psie zanieczyszczenia.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "modyfikacja tresci SIWZ_07062013_zad2amj.pdf"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "pytanie i odpowiedz 07062013_zad2amj .pdf"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "modyfikacja tresci SIWZ - zadanie 1_07062013amj.pdf"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zmiana terminu_07062013amj.pdf"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktykzawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” – zadanie 1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogl_dod_inform_07062013amj.pdf"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dystrybutorów z workami na psie zanieczyszczenia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej oraz instalacji ciepłej wody w sanitariatach uczniowskich dla Gimnazjum nr 9 im.Jana Pawła II.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej oraz instalacji ciepłej wody w sanitariatach uczniowskich dla Gimnazjum nr 9 im.Jana Pawła II.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała 684/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 677/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 674/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 673/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie pozbawienia kategorii gminnej części odcinka ul.Małe Zagórze (120127S) oraz ustalenia nowego przebiegu tej drogi.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 672/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej ulicy Kujawskiej – drogi gminnej (120376S).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 671/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej ulicy Wojska Polskiego – drogi gminnej (120165S).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 670/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie określenia nowego przebiegu istniejącej ulicy Grenadierów – drogi gminnej (120327S).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 665/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 667/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 665/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała 685/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 504/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2012r. w/s zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała 685/XXXVIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 504/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2012r. w/s zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 6 CZERWCA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 6 CZERWCA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wyniki głosowań z sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 6 czerwca 2013r"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 6 CZERWCA 2013 ROKU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I inauguracyjna sesja Rady Dzielnicy „Południe”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa klatki schodowej w związku z koniecznością przystosowania do wymogów p. poż. Zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu bezpieczeństwa pożarowego w Przedszkolu Miejskim nr 7.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia