Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
21.05.2015
Przeniesienie katalogu Wydziały Urzędu OLD do katalogu REORGANIZACJA w menu podmiotowym
Przeniesienie katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Miejski Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu Budynek Rzeźnicza 12 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek 3 Maja 33 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek Mościckiego 14 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek Małachowskiego 3 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek Aleja Zwycięstwa 20 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Wydziały Urzędu do katalogu Urząd Miejski w menu podmiotowym
Usunięcie katalogu Wydziały Urzędu z menu podmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 13.04.2014 do 19.04.2014
 
19.04.2014
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego - południe.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Kraszewskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowy gazociągu średniego ciśnienia na działkach przy ul. Popiełuszki w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności (...) przy ul. Jana Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kasprowicza
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
18.04.2014
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (MZUK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana IV)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana IV).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencyjnych - ul. Komuny Paryskiej 110
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu p.n.: „Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu p.n.: „Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu p.n.: „Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu p.n.: „Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa dwóch hal magazynowych z budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Zamkowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wspólna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Mikołajczyka.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Orkana.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kopalniana
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tylnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej ,poł.w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kukułek w Sosnowcu – trasa sieci dz. nr 3926, 3843 obręb 0010.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
17.04.2014
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji koordynatorów lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w ramach Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji koordynatorów lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w ramach Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "strona tytulowa SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji koordynatorów lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w ramach Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji koordynatorów lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w ramach Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 970/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowca dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonyc
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 962/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 969/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Sosnowiec ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 967/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 962/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 961/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 970/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowca dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok."
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2015 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 roku
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Starowiejskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Małachowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Fredry.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Spacerowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej ŚR/C przy ul. Brzozowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Juliuszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 478/XXX/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: COW-ZAF 27.PŻ.6.2014 - ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów żywnościowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 478/XXX/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: COW-ZAF 27.PŻ.6.2014 - ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów żywnościowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 969/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "OGL O KONKURSIE II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "FORMULARZ KONKURSOWY - KONKURS II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "REGULAMIN KONKURSU II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UMOWA WZOR - KONKURS II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zarzadz 307 KONKURS II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 967/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "OGL O KONKURSIE II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "FORMULARZ KONKURSOWY - KONKURS II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "REGULAMIN KONKURSU II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UMOWA WZOR - KONKURS II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zarzadz 307 KONKURS II 17042014.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 602/XXXV/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 528/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 528/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 531/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na wydzierżawienie parkingu przy ul. Ostrogórskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 603/XXXV/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 962/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 528/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 602/XXXV/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 528/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 961/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja dotycząca dyżuru Miejskiego Zespołu Wyborczego w dniu 2 maja 2014 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 15 kwietnia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 15 kwietnia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 15 kwietnia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zdjęcia"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 15 kwietnia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.04.2014
Dotyczy dokumentu: COW-ZAF 27.WL.5.2014. Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1,2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tylnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Remont Gazociągu Tworzeń - Szopienice obejmujący wymianę gazociągu wraz z czynną ochroną antykorozyjną na odcinku ROD Krokus w Sosnowcu Porąbce do ul. Nowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyznaczeniu i stabilizacji granic przy ul. Kaczeńców na działce 258/2 w obębie 0010 Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zapotrzebowanie na sernik
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapotrzebowanie na sernik
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zapotrzebowanie na sernik
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zapotrzebowanie na sernik
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu: Zapotrzebowanie na sernik
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ podpis"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja"
Dotyczy dokumentu: Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Srtona tytułowa" na "Strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Srtona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z DNIA 18.03.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 59/14 z posiedzenia w dniu 18.03.2014 r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z DNIA 18.03.2014r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół Nr 59/14 z posiedzenia w dniu 18.03.2014r.
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów z charakterystycznymi elementami Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z DNIA 18.03.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 59/14 z posiedzenia w dniu 18.03.2014r."
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 13.03.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 59/14 z posiedzenia w dniu 13.03.2014r."
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokum cz4a tech sceny 16042014.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokum cz4b tech sceny 16042014.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokum cz5 16042014.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokum cz1a architektura 16042014.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokum cz1b architektura 16042014.zip"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 13.03.2014r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół Nr 59/2014 z posiedzenia komisji w dniu 13.03.2014r.
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokum cz2 16042014.zip"
Dotyczy dokumentu: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa obiektu pn.:Muza w Sosnowcu mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 13.03.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik: Sytaucja finansowa jednostek słuzby zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest gmina."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 13.03.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik :Ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego w Sosnowcu. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegoo"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 59/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 13.03.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 59/2014 z posiedzenia komisji w dniu 13.03.2014r."
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
15.04.2014
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana posadzki w ZSO nr 5 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny Formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2014 roku programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przyznanie środków finansowych na realizację w 2014 r. w Zadaniu Nr 5 pn. „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie”.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym w ramach zadania p.n.: „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 14 w Sosnowcu” – część I.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt budowlany - remont schodów"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt budowlany - systemowe ogrodzenie panelowe"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "STWiiORB"
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu – roboty dodatkowe cz. 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2015 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego "
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2015 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2015 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Podatków (WPO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 3 kwietnia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 26 marca 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru budowlanego (autorskiego) w ramach realizacji zadania p.n.: „Budowa drogi łączącej ul. Klimontowską z ul. 11 Listopada”
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
14.04.2014
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca wydał Decyzję z dnia 03.04.2014 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. Projektowanie centrum usług komersyjnych przy yl Kukułek/11 Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca Informuje że w dniu 04.04.2014 r. w siedzibie Urzędu został rozstrzygnięty II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabud. przy ul. J.I. Kraszewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Legionów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu ul.Partyzantów 10a ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor nadzoru.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu - cz. I w ramach zadania inwest. p.n. Budowa ogrodu polisensorycznego przy ZSS nr 4 I etap.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej ŚR/C przy ul. Szreniawskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce przy ul. Morcinka w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w rejonie ul.Juliusza Kossaka i ul. Stanisława Wyspiańskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ul.Czeladzkiej 31 i 31a
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach przy ul. Długosza w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: W dniu 05.05.2014 o godzinie 15.30 w Sosnowcu przy ul. Jędryczki obok nr 2 f nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w rejonie ul.Juliusza Kossaka i ul. Stanisława Wyspiańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (WPI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia